Så skriver man en debattartikel i GP!

Här finns information om hur du går till väga och om hur debattredaktionen arbetar.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Mejladress: debatt@gp.se

Redaktör: Hanna Nordin: 031-62 40 19 (vardagar).

Vi läser din text så snart vi kan och hör därefter av oss om vi publicerar eller inte. Vår ambition är att ge ett svar inom högst ett dygn (vardagar).

Vi kräver alltid ensamrätt på de texter vi publicerar. Det betyder att texterna inte får ha varit publicerade i en annan tidning och inte heller får publiceras någon annanstans efter vår publicering.

De artiklar som väljs ut ska, utan särskild överenskommelse, kunna återges i tidningens samtliga publiceringskanaler och därtill vara tillgängliga i de elektroniska arkiv/pressklippsarkiv GP har avtal med.

ANNONS

Vi prioriterar artiklar som innehåller nyheter, tidigare okända fakta, nya infallsvinklar i ämnet och artiklar som rättar till rådande missuppfattningar.

Vid stora nyhetshändelser är vi intresserade av initierade analyser och nya perspektiv. Hör i så fall av dig till oss först.

Texten ska vara argumenterande och väl underbyggd, gärna med konkreta och belysande exempel. Texten bör även ha en tydlig slutsats.

Vi tar gärna hand om repliker så snart som möjligt, men senast cirka en vecka efter ursprungsartikeln. Repliker får vara maximalt 2 800 tkn inklusive mellanslag.

En debattrunda består vanligtvis av originalinlägg, replik och slutreplik. Slutrepliken publiceras när vi bedömer det som motiverat och endast digitalt.

Vi arvoderar endast texter vi själva beställer. Arvode utgår aldrig till politiker, företrädare för organisationer eller företag.

Om redaktör och skribent har kommit överens om att texten ska publiceras på GP Debatt så kan skribenten inte dra tillbaka texten och gå till en annan tidning.

Ange om du har något partipolitiskt engagemang i form av förtroendeuppdrag, utöver din vanliga yrkesroll

Textlängd:

Vi arbetar med två olika textlängder:

2 800 tkn (inklusive mellanslag)

4 500 tkn (inklusive mellanslag)

Notera att ju fler undertecknare desto kortare måste debattexten bli. Vi ser helst en, två eller högst tre undertecknare.

ANNONS

Mejla oss texten inklistrad i mejlet alternativt som bifogad word-fil. Ange alltid vad som är en nyhet i texten och hur vi snabbt kan nå er via mobiltelefon.

Bifoga högupplösta porträtt (passbilder) på dem som skriver under, om de är tre personer eller färre, annars inte. Med högupplöst bild menas en bildfil på minst 1 mb.

Ge gärna förslag på rubrik och mycket kort ingress. Vi vill ha texter utan förkortningar. Större ändringar i texten görs inte med mindre än att detta godkänns av skribenten i fråga. Mindre språkliga förtydliganden och förbättringar görs av oss.

Med vänlig hälsning,

Hanna Nordin

Göteborgs-Postens Debattredaktion

ANNONS