Gustav Fridolin (MP)
Gustav Fridolin (MP)

Så skapar vi trygghet och bekämpar hedersförtryck

Nu får vi äntligen en samtyckesparagraf och stärkt sex- och samlevnadsundervisning. Miljöpartiet vill nu gå vidare med tre skarpa förslag som ställer brottsoffrets rättigheter i centrum, skapar trygghet och bekämpar hedersförtryck, skriver Gustav Fridolin (MP) och Annika Hirvonen Falk (MP).

ANNONS
|

I dag, onsdag, röstar riksdagen äntligen om att införa en samtyckesreglering i sexualbrottslagen. Det har Miljöpartiet jobbat för i över tio år och nu blir det verklighet. Äntligen får vi en lag som bygger helt på det grundläggande och självklara: sex handlar om samtycke, det som inte är frivilligt är förbjudet.

Samtidigt är vi mitt i ett arbete för att stärka skolans sex- och samlevnadsundervisning. Regeringen har tagit fram den största genomlysningen av ämnet på 20 år, och under hösten gör vi en investering på 50 miljoner kronor för att stärka ämnet. Vittnesmålen i #metoo visar att övergrepp sker i skolan och att många pojkar växer upp till män utan att ha behövt ifrågasätta attityder som accepterar eller osynliggör övergrepp. Sex- och samlevnadsundervisningen ska på alla skolor lyfta frågorna om normer, attityder, porr och övergrepp. Det är här vi kan bygga en samtyckeskultur som stoppar övergrepp innan sexualbrottslagen behöver användas. Alla ska kunna gå till skolan trygga.

ANNONS

Omfattande övergrepp

Chefen för FN:s kvinnoorgan UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka har gett Sverige en utmaning: ”Känn ingen press, men jag behöver att Sverige korsar mållinjen, skapar ett nytt paradigm och sätter nya standarder.” Hon har valt Sverige för att vi anses ha kommit långt.

Samtidigt visar #metoo-revolutionen hur långt vi har kvar. Ingen kan längre blunda för de sexuella trakasserier och det sexuella våld som det vittnats om i snart sagt varje bransch och sektor sedan i höstas. Tiden då övergrepp osynliggörs och förövare går fria måste vara förbi.

I rättegångar har fokus alldeles för ofta varit på offrets beteende, offrets kläder. Blicken behöver vändas mot förövarna och vad det är för attityder, beteenden och värderingar som möjliggör övergreppen. Vi måste se alla förövare.

Varje övergrepp ska bekämpas

Den politiska debatten kan inte stanna vid att handla om hur mycket brotten ökat och hur mycket som beror på att fler brott anmäls, att statistiken blir bättre och att fler brott nu korrekt klassas som våldtäkt. Politikens uppgift måste bli att bekämpa varje övergrepp som ryms i statistiken, och den majoritet som fortfarande inte anmäls.

Den självklara utgångspunkten är att brotten är lika allvarliga oavsett vem förövaren är. Det ska alltid vara brottsoffrets rättigheter och upprättelse som står i centrum.

ANNONS

Och vi har kunskap nog att agera redan nu. Nu får vi äntligen en samtyckesparagraf, och vi stärker sex och samlevnadsundervisningen. Miljöpartiet vill nu gå vidare och:

1. Stärka polisen och rättsväsendet. Polisen måste klara upp fler våldtäkter. Med rätt till juridiskt stöd till brottsoffret tidigt i brottsutredningen, fler poliser och bättre metoder kan vi se resultat. Regeringens historiska satsning på fler polisanställda ger goda möjligheter. Det finns inga ursäkter att prioritera bort dessa allvarliga brott. Den specialistgrupp som tidigare fanns i Stockholm visar att det går att få fler dömda för våldtäkt och få hårdare straff på en brottskategori där straffen länge varit oproportionerligt låga. Brottsoffren behöver också få bättre stöd.

2. Skapa en arbetsmiljö fri från trakasserier. Varje arbetstagare ska känna sig trygg på jobbet. Vid övergrepp måste det vara enkelt att anmäla utan risk för repressalier eller att mista jobbet. Då krävs både insatser för att färre kvinnor ska ha otrygga anställningar och för ett aktivt arbetsmiljöarbete. För att uppnå detta har regeringen satsat 25 miljoner kronor extra på Arbetsmiljöverket. Bland annat ska en digital plattform, till stöd för arbetsgivares arbete mot sexuella trakasserier, tas fram. Machokulturer och destruktiva maskulinitetsnormer måste motverkas i hela samhället – i skolan, på fritidsgården och i arbetslivet. “Mentorer i våldsprevention” är ett exempel på hur sådant arbete bedrivs framgångsrikt.

ANNONS

3. Stärka arbetet mot hedersförtryck. Sverige är en fristad för många kvinnor som flytt olika former av kvinnoförtryck och hedersförtryck. Vi är också en fristad för många män som här vill leva i en friare mansroll. Men alltför många tvingas i Sverige fortsätta leva under den kollektiva övervakning och bestraffning som hedersförtryck innebär. För att alla människor ska ha rätt att leva sina liv fritt vill vi att brott i en hederskontext ska bestraffas allvarligare. Vi stärker det förebyggande arbetet och ger UD mer resurser och verktyg för att bättre kunna förhindra att barn förs utomlands för äktenskap mot sin vilja och hjälpa fler av dem som redan utsatts att komma hem.

Kan inte få kapa debatten

Om Sverige på allvar ska kunna angripa det sexuella våldet och kulturen som möjliggör det kan vi inte låta ett kvinnofientligt parti kapa debatten för sina egna syften. Det är inte kvinnors rättigheter som är högst på agendan för ett parti som varit mot samtyckesreglering, hånar sina egna när de larmar om övergrepp och har riksdagsledamöter som finansierar hemsidor där våldtäktsoffer hängs ut om det passar propagandan samtidigt som våldtäktshot framförs i kommentarsfälten om någon kvinna tycker annorlunda. Nej, för det partiet kommer det alltid vara något annat som är högst på agendan. Till varje pris.

ANNONS

Gustav Fridolin (MP)

språkrör Miljöpartiet

Annika Hirvonen Falk (MP)

talesperson för rätts- och jämställdhetspolitik

ANNONS