Jobbpaketet innebär bland annat att Göteborg får nästan 40 miljoner kronor som ska skapa jobb och framtidshopp för unga genom sommarjobb, lovskola och lovaktiviteter, skriver debattörerna.
Jobbpaketet innebär bland annat att Göteborg får nästan 40 miljoner kronor som ska skapa jobb och framtidshopp för unga genom sommarjobb, lovskola och lovaktiviteter, skriver debattörerna. Bild: Socialdemokraterna

Så ska vårbudgeten hjälpa Göteborg ur krisen

Tillsammans ska vi jobba Sverige ur krisen och bygga samhället starkare och mer hållbart. Därför satsar vi på att fler ska hamna i arbete genom ett ordentligt jobbpaket och dessutom ytterligare satsningar på välfärden och ökad trygghet, skriver socialdemokraternas riksdagsledamöter Anna Johansson, Mattias Jonsson, Gunilla Carlsson och Johan Büser.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Pandemin har slagit hårt mot Sverige. I första hand är det en kris för människors liv och hälsa. Men det har också slagit hårt mot jobb och företag. I skuggan av pandemin finns också andra samhällsproblem kvar. En välfärd som går på knäna, klimatutmaningen som måste lösas och brottslighet som måste tryckas tillbaka.

Därför går vi socialdemokrater och den S-ledda regeringen fram med en vårbudget för att tackla både pandemin och de långsiktiga utmaningarna. Med Sveriges starka ekonomi kan vi satsa på att fler ska komma i arbete, välfärdens långsiktiga finansiering säkras och tryggheten öka. Det är helt enkelt investeringar som sätter jobben och välfärden först och är ett led i bygget av ett starkare samhälle.

ANNONS

Miljardsatsar på jobbpaket

Vi satsar nu 1,8 miljarder på ett jobbpaket riktat mot unga och andra grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden utöver de 450 miljoner till bland annat Extrajobb och matchningstjänster som aviserats tidigare. Så skapas bland annat 22 000 nya möjligheter för unga att skriva första raden på sitt cv eller utbilda sig. Därutöver förlängs de historiska krisåtgärder som varit så viktiga för att rädda jobb och livskraftiga företag.

Jobbpaketet innebär bland annat att Göteborg får nästan 40 miljoner kronor som ska skapa jobb och framtidshopp för unga genom sommarjobb, lovskola och lovaktiviteter. Dessutom investerar vi i nya utbildningsplatser och kombinationsutbildningar.

Pengar till högskolor och universitet

Göteborgs Universitet och Chalmers får tillskott som gör att ca 130 fler studenter kan studera i år och ca 520 studenter kan läsa en sommarkurs.

Pengar ska inte stå i vägen i kampen mot viruset. Sjukvården får ökade resurser och nya tillskott ges för vaccinering, testning och smittspårning. Västra Götalandsregionen får hela 870 miljoner i tillskott för att klara covidvården och samtidigt beta av vårdskulden. Cirka 117 miljoner ges som särskilt tillskott för att öka vaccineringstakten. Högerstyret som styr sjukvården i Göteborg bär ett tungt ansvar för att dessa pengar inte läggs på hög utan används till snabbare vaccinering. Detsamma gäller för de över 140 miljoner regionens kollektivtrafik får för att bibehålla turtätheten och förhindra trängsel.

ANNONS

Vår kraftsamling för att bekämpa gängkriminalitet och brottslighet fortsätter. Vår inställning är glasklar: Vi ska bekämpa brotten och dess orsaker med hela samhällets kraft. Vår satsning som har gjort att fler poliser är ute på gator och torg har lett till att fler ärenden behöver behandlas i resten av rättskedjan. Hela samhället behöver fungera för att skapa mer trygghet. Därför satser vi på fler jobb, en starkare välfärd och stöd till de mest utsatta.

Tillsammans ska vi jobba Sverige och Göteborg ur krisen.

Anna Johansson (S), riksdagsledamot och ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott

Mattias Jonsson (S), riksdagsledamot och ledamot i riksdagens näringsutskott

Gunilla Carlsson (S), riksdagsledamot och ledamot i riksdagens finansutskott

Johan Büser (S), riksdagsledamot och ledamot i riksdagens trafikutskott

ANNONS