Förlossningsvården i Sverige bör eftersträva att öka valfriheten för de födande, skriver debattörerna.
Förlossningsvården i Sverige bör eftersträva att öka valfriheten för de födande, skriver debattörerna. Bild: Måns Langhjelm/Arkivbild

Så ska förlossningsvården i Göteborg nå internationell standard

Krisen i förlossningsvården har fått pågå alltför länge. I takt med att barnmorskor flyr yrket och trycket på förlossningsvården ökar med fler födslar har tryggheten blivit lidande. Nu är det hög tid att vi återinför en stabil och säker förlossningsvård, skriver bland andra Camilla Lado, barnmorska.

ANNONS

I dag föds cirka 10 500 barn om året i Göteborg. Kvinnokliniken på Östra sjukhuset är en av norra Europas största förlossningskliniker och också den plats Göteborgs kvinnor hänvisas till när det är dags att föda.

Med tanke på hur många barn som föds behövs fler platser för familjerna att föda på i Göteborg och fler vårdnivåer. Alla behöver eller vill inte föda på ett högspecialiserat sjukhus. I andra länder som Danmark och England bestämmer kvinnan var hon önskar föda. Det går att välja mellan sjukhus, sjukhusnära mindre enheter, barnmorskeledda enheter utanför sjukhus och att föda hemma. Förlossningsvården i Sverige bör också eftersträva att öka valfriheten för de födande.

ANNONS

Trygghet a och o

Vi har redan en förlossningsvård i världsklass men den kan alltid bli bättre. Att Östra nu erbjuder ett nytt förlossningsrum i en mer avslappnad miljö är ett bra steg på vägen. Men fortfarande återstår mycket arbete och föräldrar måste erbjudas fler valmöjligheter för en tryggare och säkrare förlossningsvård.

Innan omorganisationen 1997 fanns fler alternativ för de födande i Göteborg – exempelvis en ABC-klinik på Sahlgrenska sjukhuset med mödravårdscentral, förlossning och eftervård på samma enhet. Det här skapade en sammanhållen vårdkedja och trygghet för de blivande föräldrarna.

Att erbjuda fler vårdnivåer och olika platser att föda på har länge påpekats av barnmorskor i flera länder och också i Göteborg. 2012 fanns ett färdigt prospekt för en sjukhusnära barnmorskeledd enhet som skulle befinna sig på Carlanderska.

Vi behöver fler vårdplatser och alternativ för familjerna

Det enda som hindrade var att politikerna sa nej. Nu är det hög tid att de säger ja i stället. Vi behöver fler vårdplatser och alternativ för familjerna.

Många barnmorskor som tidigare arbetat inom förlossningsvården kan tänka sig att komma tillbaka om de får arbeta på detta vis med mer kontinuitet och möjlighet till kontinuerligt stöd.

Det finns många och stora studier som visar att en barnmorskeledd enhet är den bästa platsen för friska kvinnor med normal graviditet att föda på. Komplikationer som blödning och stora bristningar är färre, det är färre barn som föds med hjälp av sugklocka eller kejsarsnitt och det är kostnadseffektivt för samhället.

ANNONS

Underskatta inte känslan av trygghet

Det är inbyggt i våra kroppar att vid fara eller känsla av otrygghet stanna upp med födandet och fortsätta när vi befinner oss på en säker och trygg plats. Därför är det viktigt att kvinnan känner sig trygg och på en familjär plats när hon ska föda vilket kan åstadkommas på till exempel en barnmorskeledd enhet där kvinnan varit under graviditeten, där hon känner personalen eller på en enhet som är inredd mer hemlikt än vad ett sjukhus är och med kontinuerligt stöd.

Debatten om krisen i förlossningsvården har varit på tapeten länge. SKR (Sveriges kommuner och regioner) har gjort en nationell kartläggning för att möta de utmaningar som finns i förlossningsvården. Utifrån kartläggningen har rapporten ”Trygg hela vägen” tagits fram där de föreslår en sammanhållen vårdkedja och att individanpassa utefter vårdbehov, något som i dag inte fullt ut följs i Göteborg.

Ge kvinnor rätt att välja

Ge kvinnorna rätt att välja var de vill föda. I bland annat England eftersträvar man kvinnans valfrihet och erbjuder hemförlossning, barnmorskeledd enhet utanför och i anslutning till sjukhus samt obstetrisk avdelning på sjukhus. År 2022 kommer sjukhus i England tvingas betala vite om de inte kan erbjuda mer än 50 procent av de födande så kallad ”caseload midwifery” vilket innebär att kvinnan träffar samma barnmorskor under graviditet, förlossning och eftervård.

ANNONS

I bland annat England eftersträvar man kvinnans valfrihet och erbjuder hemförlossning, barnmorskeledd enhet utanför och i anslutning till sjukhus samt obstetrisk avdelning på sjukhus

I Stockholm pågår projektet ”Min barnmorska” där samma team tar hand om kvinnan och paren under graviditet, förlossning och eftervård med mycket positiva resultat, framför allt för kvinnor med förlossningsrädsla.

Andelen kejsarsnitt i Göteborg har ökat, en anledning kan vara att arbetsbelastningen blivit högre på grund av underbemanning och mindre möjlighet att erbjuda kontinuerligt stöd under förlossningen och tillräckligt stöd under graviditeten för förlossningsrädda.

Kan locka fler barnmorskor

För att rekrytera och behålla personal måste man som arbetsgivare vara attraktiv för att locka till sig fler barnmorskor. Ett alternativ är att erbjuda fler typer av arbetsplatser med olika former av förlossningsvård. Målsättningen måste vara att kunna erbjuda en födande per barnmorska och bemanna därefter.

Målsättningen måste vara att kunna erbjuda en födande per barnmorska och bemanna därefter

Förutsättningarna för att arbeta preventivt med framför allt de förlossningsrädda måste förbättras, antingen genom ”caseload” som ”Min barnmorska” eller ökade förutsättningar inom mödravården genom färre familjer inskrivna per barnmorska.

Ge de blivande mammorna alternativ så att de får föda sitt barn på den plats de själva valt och känner sig trygga med och låt dem få kontinuerligt stöd genom graviditet, förlossning och eftervård.

Camilla Lado

Lucille M’boge Fredriksson

Samira Osman

barnmorskor på Östra sjukhuset

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS