Så ökar vi valfriheten och stoppar slöseriet

Vi vill utveckla daglig verksamhet genom att införa valfrihet för brukarna vilket i sin tur ger mer effektiva verksamheter med högre kvalitet. På så sätt kan vi samtidigt spara närmare 60 miljoner skriver Axel Josefson (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Ofta höjs röster i debatten om att vinster i välfärden ska stoppas men mer sällan talas det om det slöseri i välfärden som pågår i många kommuner.

I Göteborg har ännu ett exempel på onödigt resursslöseri uppdagats i samband med införandet av valfrihet i daglig verksamhet.

Daglig verksamhet fyller en viktig funktion för göteborgare med funktionsnedsättningar och ger dem en meningsfull tillvaro. Vi vill utveckla daglig verksamhet genom att införa valfrihet för brukarna vilket i sin tur ger mer effektiva verksamheter med högre kvalitet.

Den utredning som har gjorts i samband med införandet pekar på att Göteborg har oförklarligt höga kostnader för sin dagliga verksamhet. Kostnadsnivån för riket och för stora städer är 45 procent lägre än i Göteborg. Stockholm har en kostnadsnivå som är 10 procent lägre och Malmö har 33 procent lägre kostnader. Det anmärkningsvärda är att Göteborgs höga kostnadsnivå inte kan förklaras av att varken ambitionsnivån eller kvaliteten är högre än i jämförbara kommuner.

ANNONS

Omräknat i pengar innebär vårt initiativ att staden kan effektivisera den dagliga verksamheten med närmare 60 miljoner kronor. Detta är pengar som blir frigjorda och kan användas för att i stället höja kvaliteten och göra skillnad inom vård, skola och omsorg.

Att införa valfrihetssystem enligt LOV, (Lagen om valfrihetssystem) innebär en konkurrens om kvalitet i stället för pris. Med LOV är alla företag välkomna att erbjuda sina tjänster förutsatt att de uppfyller kraven på kvalitet som också gäller lika för de kommunala verksamheterna. Sedan februari i år finns LOV inom hemtjänsten och från den 1 januari 2019 räknar vi med att LOV finns i daglig verksamhet.

Nu har vi stoppat resursslöseriet, ökat valfriheten och stärkt kvaliteten i hemtjänsten och inom daglig verksamhet. Ni går vi vidare med andra områden inom välfärden.

Axel Josefson (M)

oppositionsråd med ansvar äldreomsorg och funktionshinder

ANNONS