Så kan nyanlända klara skolan

Nyanlända kan klara skolan lika bra som svenskfödda, men inte genom att placera dem i egna klasser. Med beprövade digitala läromedel kan de gå kvar i sin vanliga klass och hänga med i undervisningen från dag ett, skriver Carl Hamilton och Gustaf Hård av Segerstad.

ANNONS
|

Replik

Skolkrisen, 26/4

Henrik Sundström (M) argumenterar för att nyanlända ungdomar inte ska placeras i vanliga skolklasser, eftersom de inte har samma språk- och ämneskunskaper som sina klasskamrater. Resultatet, menar han, är att ”nyanlända invandrarbarn i mycket stor utsträckning inte klarar av grundskolan”.

Kan få samma chans

Henrik Sundström pekar på ett grundläggande problem, nämligen att många nyanlända inte kan hänga med i skolans undervisning – främst på grund av att de inte fullt ut behärskar svenskan. Men vi menar att alla nyanlända ska få samma chans till en bra skola som sina svenskfödda kompisar. Oavsett språkkunskaper. Och från första dagen. Det är en vision som vi delar med landets lärare, skolledare och andra som är engagerade i skolfrågor.

ANNONS

Många skolor har också ytterst väl integrerat nyanlända och ser nu hur dessa tillägnar sig ämneskunskaper minst lika bra som svenskfödda klasskamrater. De lyckas dessutom göra detta med relativt enkla medel, nämligen med undervisningsmaterial på varje elevs eget modersmål.

Vi som skriver detta har utvecklat ett digitalt läromedel, på sex språk, som omfattar läroplanens obligatoriska ämnen för grundskolan. Varje elev kan på sin dator, läsplatta eller smarta mobil ta del av korta, pedagogiska filmer om allt från energisystem och kärnfysik till parlamentarism och pressfrihet.

Lyssna på sitt eget modersmål

Nyanlända elever brukar i början lyssna på sitt eget modersmål och ha undertexterna på svenska. Men efter ett tag går de över till att lyssna på svenska och ta stöd av undertexterna på modersmålet. Resultatet är att dessa elever snabbt tillägnar sig ämneskunskaper samtidigt som de lär sig svenska.

Men inte nog med det, även svenskfödda elever använder samma läromedel för att repetera eller kontrollera sina kunskaper. I många klasser är vårt läromedel det viktigaste komplementet till lärarens undervisning. Resultatet blir snabbare kunskapsinhämtning för både nyanlända och svenskfödda.

I dag används vårt digitala flerspråkiga läromedel på hundratals skolor landet över. Skolorna får tillgång till läromedlet genom att kommunen ansluter sig till Språkprojektet, ett forskningsprojekt som syftar till att finna de bästa undervisningsmetoderna för alla elever oavsett modersmål, som gör att även nyanlända kan ta del av den svenska skolan från första dagen i det nya landet.

ANNONS

Carl Hamilton

forskningschef, Studi.se

Gustaf Hård av Segerstad

läromedelansvarig, Studi.se

ANNONS