Så fick Gamla Ullevi fick sitt namn

ANNONS

Namn är viktiga inslag i språket. När kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson ringde mig på sensommaren 2008 och frågade, om jag ville åta mig att föreslå namn på den nya fotbollsarenan, tackade jag ja av intresse för saken. Det bidrog att jag hade ägnat mig åt den givande sporten sedan knatteåldern. Kommunstyrelsen beslöt att ge mig uppdraget, och som stöd i arbetet skulle jag bilda en lämpligt sammansatt grupp. Jag vände mig till Jörgen Linder och Lars O. Carlsson från namnberedningen, Birgitta L-Öfverholm från Göteborg & Co. och Lars Ranäng med erfarenhet från Göteborgsalliansen. Alla fyra accepterade.

Man kan se själva namnfrågan från flera olika håll. En anläggning skall ha ett officiellt namn, som kan användas i alla sammanhang. Därutöver är det naturligtvis fritt fram för smeknamn. Sådana skall inte stå på namnskyltar - då försvinner magin - utan användas i hemligt samförstånd.

ANNONS

Ett namn skall gälla i nutiden, men det kan ha en intressant historisk bakgrund, och det skall också kunna bli bestående för avsevärd tid framöver. Namngrunden skall inte vara någon nu levande person, och det finns olika uppfattningar om uppkallelse efter personer över huvud taget. Ett av inslagen i den diskussionen gäller könsneutraliteten.

Stort allmänt intresse

Namnuppdraget väckte av naturliga skäl stort allmänt intresse, och många hörde av sig med synpunkter och kommentarer. Jag byggde upp en fil med de omkring hundra förslag som strömmade in och ordnade den efter vad namnen hade för inriktning. Ofta var det fråga om vitsiga smeknamn, men det är likväl intressant att se vilka aspekter man lyfte fram. Rent engelska namn - Fair Play Arena, Golden Park, Gothen Ball Arena och andra - lämnade jag därhän.

Den största delen av förslagen var olika sorters uppkallelsenamn. Det kunde röra sig om kända spelare som Svarte Filip, Gunnar Gren, Glenn Hysén, Torbjörn Nilsson, Pia Sundhage. Det kunde gälla Kal och/eller Ada som i Adavallen, Kals arena, Kålleseum. Det kunde röra sig om ställen i närheten eller om hela staden som i Alléborgen, Allénvallen, Avstampen (efter det närbelägna Stampen), Göta Lejon arena, Göteborgsvallen. I några fall hade förebilden rentav hämtats utifrån: Lilla Råsunda, Stureplan, Sveavallen.

ANNONS

Somliga förslag hade en viss anknytning till spelet som i Alliansarenan, Centervallen, Elvaslaget, Frisparken, Försvarsvallen. Stadens namn lockade till variationer som Göta stadion, Götaplasten (med tanke på kommande plastgräs), Göteborgen, Gothia. Arenans form inspirerade till Kolossen, Oktogonen och det halvengelska Soccerskålen.

Nordiska gudar

Flera namn knöt an till den nordiska gudaläran: Ullevi efter guden Ull, som i gamla tider var ett slags idrottslig idealgestalt (vi står för helig plats), Ranevi efter havsgudinnan Ran (som pendang till havsguden Poseidon), Odensborg efter Oden, den främste av asagudarna, och Gimle som var det paradisiska tillståndet efter den stora katastrofen Ragnarök. Namnet Ullevi var i sin tur utgångspunkt för många förslag, till exempel Gamla Ullevi, Gôrnya Ullevi, Lilla Ullevi, Nygamla Ullevi, Gothevi, Bollevi.

En titt på andra aktuella anläggningar gav en del olika typer av namn. Flera var svengelska som Jämtkraft Arena i Östersund och Boden Arena. På svenska heter det Bodens arena med -s precis som i Stockholms stadion. Andra var mer traditionella som Ström- vallen i Gävle och Idrottsparken i Norr- köping. Något uppslag för vårt behov verkade inte vara aktuellt.

Enligt resonemanget inledningsvis bör man vara försiktig med namn efter personer. Samma sak fick då gälla vännerna Kal och Ada. De förslag som tog upp arenans form eller spelet därinne lät inte heller direkt övertygande. Att laborera med namnet Göteborg i den officiella namngivningen ville jag inte rekommendera. Namngivning efter ställen i omgivningen vore tänkbar - men man kan ju faktiskt namnge platsen så att säga efter sig själv.

ANNONS

Namntradition värd att föra vidare

Namnet Ullevi har i långa tider förknippats med fotbollen i Göteborg. Den första anläggningen invigdes 1916 (som Ullervi, efter fem år ändrat till den språkligt sett bättre formen Ullevi). Sedan dess har namnet i själva verket närmast tänkbara relation till platsen för den nya anläggningen.

Jag blev efterhand allt mer övertygad om att den snart färdiga arena, där så många viktiga matcher skulle spelas, borde föra namntraditionen med Ullevi vidare. Den uppfattningen delade jag uppenbarligen med väldigt många. En helt annan sak är att man vid sidan därav kan använda smeknamn på liknande sätt som Högmässan för ett nytt höghus på Svenska Mässan och Synålen för tornet på Liseberg (med varianten Stoppnålen när maskineriet strejkade).

Värdig Göteborgsknorr

Nu är det emellertid så, att det redan finns en arena med namnet Ullevi. Den heter alltså inte Nya Ullevi, som den ofta kallas. Från den anläggningen har namnet Ullevi flugit ut över världen tack vare alla de evenemang som har arrangerats där, idrottsliga, musikaliska och andra. I det läget måste alltså den nu aktuella arenan markeras på ett skiljaktigt sätt. En värdig Göteborgsknorr skulle då vara att döpa detta nya Ullevi till Gamla Ullevi.

ANNONS

Det finns andra exempel på hur gamla arenor som förfallit, kanske bombats, byggts om och så vidare har behållit sina namn. Ett känt ställe som har nämnts i sammanhanget är Manchester Uniteds hemmaplan Old Trafford.

Efter att ha vägt de olika alternativen mot varandra och hört med stödgruppen föreslog jag med gruppens instämmande, att den nya anläggningen skulle få namnet Gamla Ullevi. Det blev också kommunstyrelsens beslut.

Sture Allén

Sture Allén

ANNONS