Så bygger vi ett Sverige som håller ihop

Sverige är ett land som borde präglas av optimism och framtidstro. I stället känner många oro. Vi lever i en tid präglad av klyftor. Mellan de som har ett jobb och de som inte har ett. Mellan samhällen som har växtvärk och samhällen som bara har värk, skriver Annie Lööf (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Riksdagsvalet 2018

I morgon: Kristdemokraterna

I Göteborg är klyftorna påtagliga. I områden det går bra för är de flesta snart tillbaka på jobbet efter några avkopplande semesterveckor. Barnen leker tryggt på prydliga innergårdar och i stora trädgårdar. För de flesta är hälsan god.

I andra områden breder arbetslösheten ut sig. Många mammor och pappor funderar oroligt över var deras ungdomar befinner sig om kvällarna. Trots ovärderliga insatser från föräldrar och eldsjälar är otryggheten och utanförskapet påtagligt.

Socialdemokraterna har misslyckats med sin huvuduppgift: att bygga ett Sverige som håller ihop. När landet dras isär och klyftorna ökar, så ökar också vanmakten hos många. Känslan att inte bli sedd eller lyssnad på skapar grogrund för misstro och frustration. Det kan leda till ett hårdare samhällsklimat med växande extremism och främlingsfientlighet. Ett samhälle med ökad polarisering, där människor hamnar utanför.

ANNONS

Trots en internationell högkonjunktur ser vi att allt fler av de som saknar jobb tillhör utsatta grupper. Klyftan är bråddjup mellan inrikes och utrikes födda och integrationen fungerar inte alls som den ska. Det tar för lång tid innan nyanlända har lärt sig språket och kommit i arbete. Alltför få ges chansen att försörja sig själva.

Århundradets arbetsmarknadsreform

Nyckeln till integration är det första jobbet. Det är den finaste biljetten in i det svenska samhället. Centerpartiet vill under nästa mandatperiod genomföra århundradets arbetsmarknadsreform, för fler jobb och en snabbare integration. En nystart både för samhället och den enskilde, där vi låter företag skapa fler jobb som inte kräver lång utbildning eller perfekta språkkunskaper. Vi vill införa inträdesjobb, som gör det möjligt att anställa nyanlända till lägre ingångslön och utan arbetsgivaravgifter. Bygga ut rutavdraget genom att tredubbla taket och inkludera fler tjänster. Och vi behöver säkerställa möjligheten att lära sig svenska och samhällskunskap från dag ett i Sverige.

Vi vill dessutom sänka tröskeln till småskaligt företagande genom regelförenklingar och minskad byråkrati, särskilt för de allra minsta företagen. Fyra av fem nya jobb skapas i små företag. Men regelkrånglet och kostnaderna för företagen har ökat. Det har blivit dyrare att anställa och kostsamma, ineffektiva åtgärdsprogram har avlöst varandra. Här i socialdemokratiskt styrda Göteborg ligger företagsklimatet på plats 206 av landets 290 kommuner.

ANNONS

Det går att vända utvecklingen. Fler kan komma i jobb. Fler kan lära sig språket snabbare. Men det kräver kraftfulla och ansvarsfulla reformer. Med en snabb integration, intensivare språkinlärning i kombination med praktik och jobb samt bättre företagsklimat ges fler människor och familjer möjlighet till egen försörjning och en trygg vardag.

Vårdköerna har fördubblats

Delningen av Sverige är också tydlig när det gäller sjukvården. Stefan Löfven säger att han vill göra valet till en folkomröstning om välfärden. Det är magstarkt av honom. För med facit i hand så har vårdköerna fördubblats under Socialdemokraternas tid i regeringen. Samtidigt har klyftorna mellan olika delar av landet ökat. I Västra Götaland som styrs av Alliansen och Miljöpartiet har man nu lyckats vända utvecklingen medan försämringen varit fortsatt påtaglig i många andra landsting. Stora skattehöjningar har inte lett till mer tillgänglig vård.

Svensk sjukvård är fantastisk. Varje dag gör anställda inom vården stora insatser för att rädda liv och vårda sjuka och svårt skadade människor. Men på många platser råder akut brist på vårdpersonal. Tillgängligheten är för låg och väntan på vård är alldeles för lång. Det är inte värdigt ett välfärdsland som Sverige.

Centerpartiet har flera förslag för att korta vårdköerna och öka tryggheten i vården. Vi vill införa en ny kömiljard för att belöna de som jobbar effektivt med att öka tillgängligheten, korta köerna och uppfylla vårdgarantin. Vi vill göra en särskilt satsning på att korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Se ett nationellt sjuksköterskelyft där den som utbildar sig till, och jobbar som, sjuksköterska får en examensbonus på 60 000 kronor. Där fler får möjlighet att vidareutbilda sig till specialist till full lön och där fem tusen nya karriärtjänster för sjuksköterskor inrättas.

ANNONS

Det ska inte spela någon roll om du bor i Göteborg, Gislaved eller Gällivare för din möjlighet att snabbt få hjälp. Att återfå rörligheten med en lagad höft eller knä. Få stöd om du har psykisk ohälsa. Behandla cancertumören. Därför borde välfärdsvalet vara enkelt. Vi kan inte ha fyra år till med en regering som låter vårdköerna växa. Som låter tryggheten och tillgängligheten till vård vara beroende av var du bor.

Nytt ledarskap

Sverige behöver ett nytt ledarskap. Göteborg behöver ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som bygger på tydliga värderingar om alla människors lika värde. Som står starkt för medmänsklighet, öppenhet och jämställdhet, och tar kampen mot främlingsfientlighet och extremism. Som ser till att fler får ett första jobb. Samt som står för välmående och trygghet i såväl storstad som landsbygd, innerstad som förort. Höstens val är ett vägval. Låt oss välja en väg som tar oss framåt.

Annie Lööf (C)

partiledare

ANNONS