Så bygger vi ett grönare Göteborg

Världens FN-länder samlades nyligen för att skydda den biologiska mångfalden. När arter dör ut och ekosystemen skadas måste vi ta krafttag och vända den negativa utvecklingen. Växt- och djurarter hotas av utrotning i en takt som måste hejdas. Det arbetet måste ske både globalt och lokalt. Alliansen satsar noll på naturreservat. Tack vare rödgrönrosa ledningen kan vi göra det här i Göteborg, skriver Ulf Kamne (MP), miljökommunalråd.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Förlusten av biologisk mångfald påverkar oss alla. Kanske märker vi det inte idag, men på längre sikt är den direkt livsavgörande. Under många år har vi i Göteborgs Stad arbetat långsiktigt för att värna den biologiska mångfalden och stadens gröna och blå oaser. Särskilt värdefulla naturområden behöver skyddas, både för sin egen skull, för oss som lever nu och för kommande generationer. Alla göteborgare ska ha nära till parker och naturområden. Skolor och förskolor ska ha gott om grönska. Att kunna ta cykeln eller spårvagnen för att bada och njuta av naturen är en del av ett hållbart Göteborg. Det är värdefullt både för hälsan och ekonomin.

ANNONS

Dyra förluster

Med begreppet ekosystemtjänster försöker forskare visa den stora samhällsnytta som naturen gör. Havsforskare från Göteborgs universitet har visat att ålgräsängar i Bohuslän minskat med enorma områden sedan 80-talet, uppskattningsvis en yta nästan lika stor som Tjörn.

Ålgräsängar räknas till de mest värdefulla ekosystemen på jorden. Förlusterna i Bohuslän beräknas ha kostat Sverige minst fyra miljarder kronor i form av förlorade ekosystemtjänster, men det är lågt räknat. Det kan röra sig om fem gånger mer. Hamnutvidgningen har bidragit till förlusten och nu får inte fler områden förstöras. Därför ska Billdals skärgård och Stora Amundön bli naturreservat. Här finns både värdefulla ålgräsängar och omtyckta bad- och promenadområden.

Fler naturreservat

Men mer behöver göras. Vi vill bilda fler naturreservat. Enligt stadens lokala miljömål ska 15 procent av havet utanför Göteborg ha ett långsiktigt skydd inom några år. Under 2017 satsar vi på att skapa ett långsiktig skydd för fler värdefulla naturområden.

När staden växer och nya bostäder byggs måste vi bygga en tätare, grönare och mer hållbar stad där vi bevarar och utvecklar våra unika och känsliga natur- och parkområden, samtidigt som jordbruket i stadens utkanter får en chans att utvecklas. Sammanhängande gröna stråk med omväxlande landskap och olika naturtyper behövs, så att fåglar och andra arter kan röra sig smidigt. Till exempel planeras ett sammanhängande grön-blått stråk från Göta älv till Nordre älv längs Kvillebäcken.

ANNONS

Vi tar också ett första steg för att skydda halvön Ganlet på Näset som har en rik biologisk mångfald. Arbetet med att skapa ett långsiktigt skydd av Lärjeåns dalgång är redan i full gång. Här finns ett rikt växt- och djurliv, i ån samsas både öring, lax och flodpärlmussla.

Kartlägger våtmarker

För att behålla naturvärden krävs i många fall skötsel. I år har vi bland annat plöjt, harvat och sått blomsteråkrar i Tuve och i Angered, vilket är positivt för både mångfald och upplevelse. Cirka 40 nya fågelholkar har satts upp. Under nästa år planeras naturvårdsbränning i Vättlefjälls naturreservat.

Våtmarker är artrika miljöer som under de senaste årtiondena till stor del byggts bort eller tillåtits växa igen. Staden arbetar nu med en kartläggning av samtliga våtmarker för att kunna restaurera och underhålla de som är mest värdefulla. Samtidigt pågår aktivt arbete med att återskapa. Vid Madbäcken i Torslanda finns nu en ny våtmark Vi vill ha en levande stad där människor och djur kan trivas.

Debattören:

Ulf Kamne (MP)

miljökommunalråd och ordförande för byggnadsnämnden

ANNONS