S – ta ansvar för hamnen

Göteborg som ledande hamnstad håller på att gå förlorad med Hamnfyrans ständiga stridsåtgärder. Det krävs ingen årslång utredning för att konstatera både rimliga och verkningsfulla åtgärder för att återta positionen, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

I dag, fredag, möts företrädare för näringslivet, akademierna och den politiska ledningen i Göteborg i en strategisk näringslivsdialog. Temat för dagens samtal: ”Hur kan Göteborg stärka sin position som Skandinaviens bästa logistikläge?”

Frågeställningen är dessvärre inaktuell. Det gynnsamma logistikläget med Göteborg som ledande hamnstad håller på att gå förlorat. Efter den tragiska utvecklingen med Hamnfyrans ständiga stridsåtgärder, borde frågan i stället handla om hur vi ska kunna återta positionen. Och vilka omedelbara åtgärder detta kräver.

Kännbara förluster

Under årets första halva minskade antalet skeppade containrar i Göteborgs hamn med hela 22 procent. Detta är naturligtvis till skada för hamnoperatören APM Terminals, som tvingats varsla 140 medarbetare.

ANNONS

Men hamnhaveriet får vidare konsekvenser än så. Rederier överger Göteborg för andra destinationer. För företagen blir friktionerna i logistikflödet i hamnen ytterst kännbara. Leveransosäkerhet och förseningar medför fördyringar. Risken är uppenbar att varslen i hamnen följs av nya varsel i andra branscher.

Problemet är akut. Men när S-MP-regeringen i juni, sent omsider, gav en utredare i uppdrag att se över reglerna för att vidta stridsåtgärder, beslutade den att utredningen inte ska slutföras förrän 31 maj 2018. Med en orimligt långsam handläggning hoppas regeringen sannolikt att lägga en blöt filt över ett knivigt fackligtpolitiskt dilemma. Men i stället äventyras framtiden för företag och arbeten i Göteborg och Västsverige.

Måste hanteras akut

Frågan om förändringar i strejkrätten bör skyndsamt föras till riksdagen för beslut. Det krävs ingen årslång utredning för att konstatera både rimliga och verkningsfulla åtgärder:

  1. En proportionalitetsprincip behöver införas för att förhindra att stridsåtgärder vållar motpart och tredje man orimliga kostnader. En sådan tillämpas redan i andra länder.
  2. Införande av en regel med krav på fredsplikt på de arbetsplatser där det redan finns kollektivavtal.

Ann-Sofie Hermansson (S) har hittills förklarat sig vara tillfreds med regeringens långsamma agerande. Det är en otillräcklig och ohållbar ståndpunkt. Trafiken i hamnen närmar sig snabbt så låga nivåer att Göteborgs ställning som hamnstad är allvarligt hotad. Frågan vi ställer oss inför dagens dialog: vilket ansvar är kommunstyrelsens ordförande beredd att ta för att gentemot regeringen stå upp för näringslivets intressen och värna Göteborg och jobben?

ANNONS

Jonas Ransgård (M)

oppositionsråd

Helene Odenjung (L)

oppositionsråd

David Lega (KD)

oppositionsråd

ANNONS