Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker och Jean-Claude Juncker,
Christofer Fjellner (M), Europaparlamentariker och Jean-Claude Juncker,

S sprider felaktig bild av utvecklingen i EU

Socialdemokraterna påstår att EU och Jean-Claude Juncker för en “ensidigt borgerlig politik”. Som moderat ledamot av Europaparlamentet hade jag blivit mycket glad om det var sant Tyvärr är det snarare så att EU snabbt utvecklas i en riktning som innebär att makten över centrala välfärdsfrågor flyttar från Sverige till Bryssel, skriver Christofer Fjellner (M).

ANNONS
|

Replik

EU:s framtid, 12/9

Förra veckan höll EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sitt sista så kallade State of the Union-tal innan valet till Europaparlamentet i maj nästa år. Det var förvånansvärt lågmält och med en tydlig betoning på samarbete och pragmatiska lösningar.

Mindre stora ord och mer handlingskraft är precis vad Europa behöver för att återigen bli en stark kraft att räkna med. Men i sin artikel här på debattsidan visar Socialdemokraterna att de inte lyssnar på vad Juncker faktiskt säger. Med tanke på att den sociala pelaren förverkligas i snabb takt blir deras tal om en ensidig borgerlig politik i EU svår att ta på allvar.

ANNONS

Talet är ytterligare ett inspel i den pågående debatten om Europas framtid. Trots att Europa befinner sig på toppen av en högkonjunktur och äntligen lämnat den ekonomiska krisen bakom sig finns det många stora och i sanningen gränsöverskridande problem att ta tag i. Det handlar inte minst om klimatfrågan, migrationen, den gränsöverskridande brottsligheten, terrorism och ett hotfullt Ryssland, som just nu genomför sin största militärövning sedan kalla kriget, tillsammans med Kina.

Socialdemokraterna påstår att EU och Jean-Claude Juncker för en “ensidigt orättvis, borgerlig politik”. Som moderat ledamot av Europaparlamentet hade jag blivit mycket glad om det var sant att den politik som Juncker driver i EU i grunden är borgerlig. Tyvärr kan jag konstatera att så inte är fallet. Tvärtom är Junckers kanske främsta projekt, den sociala pelaren i EU, som undertecknades vid toppmötet i Göteborg i november i fjol långt ifrån en borgerlig politik. Det bekräftades när Juncker i sitt tal – precis som Socialdemokraterna vill – argumenterade för att den sociala pelarens principer ska bli tvingande lagar. Socialdemokraternas grupp i Europaparlamentet jublade, medan den borgerliga gruppen som jag själv tillhör satt tyst.

Socialdemokraterna sprider en felaktig bild av vad som händer i EU. Snarare är det så att EU snabbt utvecklas i en riktning som innebär att makten över centrala välfärdsfrågor flyttar från Sverige till Bryssel, i enlighet med principerna för den sociala pelaren. Det här var en utveckling som vi moderater tydligt varnade för i samband med det sociala toppmötet. Men statsminister Stefan Löfven (S) kallade det “en skröna” och sade att det inte fanns någon risk att den sociala pelarens principer omsätts i konkret politik. Löfven hade inte bara fel. Hans eget parti har därtill varit pådrivande i realiserandet av den sociala pelaren, och bär ett mycket stort ansvar för situationen vi har i dag.

ANNONS

Gynnar inte svenska medborgare

Det har redan, med hänvisning till den sociala pelaren, presenterats flera förslag med långtgående konsekvenser för den svenska arbetsmarknadsmodellen, jämte förslag om reglering och kvotering av föräldraförsäkringen i EU. I dag bekräftade alltså Juncker att han vill fortsätta driva på för att genomföra den sociala pelaren. Han gick till och med så långt som att säga att han vill att skattefrågor ska bestämmas genom en kvalificerad majoritet i stället för med enhällighet som i dag.

Europa står inför stora utmaningar. Men att överföra makten i arbetsmarknads- och sociala frågor löser inga av dessa, utan kommer bara att leda till kompromisser som inte gynnar svenska medborgare. Snarare än att vilseleda att svenskarna om att EU är ett rakt igenom borgerligt projekt borde Socialdemokraterna vara ärliga med att de är med och driver EU i en riktning som innebär att välfärdspolitiken flyttas till EU.

Moderaterna anser att det här är fel riktning och att vi får ett långt mycket mer socialt fungerande Europa om vi säkerställer att hela Europa är konkurrenskraftigt och löser EU:s faktiska problem.

Christofer Fjellner (M)

Europaparlamentariker

ANNONS