Jasenko Selimovic (L), Europarlamentariker för Liberalerna, Alde.
Jasenko Selimovic (L), Europarlamentariker för Liberalerna, Alde.

S politik löser inte Sveriges problem

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

    <strong>Jasenko Selimovic</strong> (L)
    <br> 
    <br> Europarlamentariker för Liberalerna, Alde
   </br></br>
Jasenko Selimovic (L)

Europarlamentariker för Liberalerna, Alde

Socialdemokraterna håller kongress i Göteborg för att under temat ”Trygghet i en ny tid” prata välfärd, jobb och utbildning. Tre områden där regeringspartiet sedan länge helt tappat fokus. En gång var jobben en S-märkt paradgren och det fanns många som tog det stolta namnet arbetareparti på allvar. Men det var då. I dag väljer Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet att aktivt motarbeta den arbetande delen av befolkningen och försvåra skapandet av fler jobb.

Flera av de i vårbudgeten aviserade skattehöjningarna är dråpslag mot låg- och medelinkomsttagare. Man kan raljera över det faktum att det för den enskilda individen inte handlar om mer än några hundralappar, men den totala inkomstskatt som människor betalar i redan relativt modesta lönelägen skapar inte incitament för arbete.

ANNONS

Tydlig signal till medborgarna

Sverige har i dag världens högsta marginalskatter och att frångå de normala uppräkningsreglerna så att fler tvingas betala statlig skatt kommer knappast leda till att människor arbetar mer. S agerande skickar en tydlig signal till medborgarna om att Sverige skall vara ett land där utbildning och ansträngning inte lönar sig.

Ytterligare ett problem är Socialdemokraternas bristande förståelse för företagares villkor och det faktum att entreprenörskap är själva grunden för ett Sverige där fler kommer i arbete.

I kongresshandlingarna som S tagit med sig till Göteborg finns många vackra ord. Bland annat skriver man att:

”Minst fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Därför är det avgörande att det finns goda möjligheter för fler och växande företag i hela landet. Socialdemokraterna vill ta tillvara all den potential som finns hos de som vill starta och utveckla företag i Sverige”.

Orden klingar dock falskt när regeringen samtidigt vill införa vinstförbud som kommer att omöjliggöra för många företag att verka inom välfärdssektorn, kilometerskatt som försvårar för entreprenörer på landsbygden, flygskatt som även den kommer att drabba många företag och försämrade rut- och rotavdrag. Det förslag om nya 3:12 regler som presenterats skulle också innebära höjd skatt för tusentals småföretagare.

ANNONS

Djupt problematiskt

Allt detta är djupt problematiskt med hänseende till den tuffa utmaning som Sverige står inför. En utmaning som inte är migrationen, även om en överhettad samhällsdebatt ibland kan få det att låta så. Sedan 2015 har invandringen till Sverige minskat betydligt. Det svåra uppdrag som vi nu inte har råd att misslyckas med är integrationen, att få alla de människor som kommit till Sverige de senaste åren att bli en del av Sverige och att minska det utanförskap som sedan länge vuxit sig allt för stort i framförallt flera storstadsområden. Nyckeln till framgång heter jobb och företagande.

Att kunna försörja sig själv och sin familj skapar värdighet och mening. Den som har ett arbete har betydligt lättare att bli en del av samhället och känna tillhörighet och ansvar för det vi tillsammans bygger upp för kommande generationer. Men om fler människor, och framförallt de som i dag står långt från arbetsmarknaden, skall ha en chans, går det inte att likt Socialdemokraterna driva en jobb-, utbildnings- och företagarfientlig politik. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) kan hålla på och trixa med siffror och statssubventionerade låtsasjobb bäst hon vill, men det är ingen långsiktig lösning och leder inte till verklig förändring av dagens allvarliga situation. Tvärtom.

ANNONS

Riktiga jobb behövs

När Arbetsmarknadsekonomiska rådet kritiserar regeringens komplicerade former av anställningsstöd, som inte lett till särskilt många nya arbetstillfällen, och Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket menar att regeringens politik inte haft någon effekt på sysselsättningen, måste man ta detta på allvar. Sverige behöver fler riktiga jobb och det får vi genom en regeringspolitik som underlättar för och uppmuntrar människor – både de som är födda i Sverige och de som invandrat – till att utbilda sig, anstränga sig, arbeta, starta och driva företag. Det är det enda som kan skapa verklig trygghet.

Jasenko Selimovic (L)

Europarlamentariker för Liberalerna, Alde

ANNONS