Ulf Kamne (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och stadsutveckling, vice ordförande i kommunstyrelsen
Ulf Kamne (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och stadsutveckling, vice ordförande i kommunstyrelsen

S och M sprider myter om miljözoner

Det sprids många myter om miljözoner. Socialdemokraterna och Moderaterna bidrar till att sprida dem. Dessutom med stenåldersargument. Liberalerna driver samma linje som MP, men vågar inte gå ut i frågan. Hur kan både S och M strunta i barn som drabbas av astma? skriver Ulf Kamne (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Den första myten är att luften är bra som den är. Tror ni barnen med barnastma håller med? I min värld är det mer värt att barn har rätt att andas ren luft än att alla bilar får köra på precis alla gator. Det finns en överrepresentation av barnastma i de delar av Göteborg med mer luftmiljöproblem, som i Linnéstaden. Luftmiljöproblem är även särskilt stora för dem som inte bor långt från lederna, som exempelvis i Gårda. Det kunde lika gärna heta hälsozoner, för miljözonerna har stor påverkan på hälsan.

I dag dör över 5 000 personer per år i Sverige en för tidig död på grund av luftföroreningar. I Göteborg handlar det om cirka 200 dödsfall per år under de senaste 40 åren, enligt en avhandling vid Sahlgrenska akademin 2016. Dessutom ökar risken hos invånarna för sjukdomar i hjärta, kärl och lungor.

ANNONS

På vissa gator i Göteborg överskreds EU:s gränsvärden. I Göteborg har miljökvalitetsnormerna för kväveoxider överskridits återkommande i över tio år. Vi har inte tid att vänta på nationella regleringar eller att alla bilar ska drivas av el i framtiden. Vi måste agera nu. Miljözoner är det enda sättet vi kan lindra luftskadorna från bilar som redan rullar på vägarna. Det är också ett effektivt sätt att trycka på för en teknikomställning hos tillverkarna.

Den andra myten är att bilar ska förbjudas i staden. Inget kan vara mer fel. Bilen är fortsatt viktig. Vi vet att många är beroende av bilen och den är ett smidigt transportmedel i många fall. Men miljözoner behövs i flera områden i centrala staden, exakt var kommer kommunen att återkomma med. För alla som inte skaffat miljöbil får ta andra vägar genom staden. Det kommer inte att bli omöjligt, även om vi inför miljözoner i vissa områden.

Farliga mängder kväveoxider

Den tredje myten är att över en miljon dieselbilar nu kan få körförbud i städer. Missvisande! Det är dumheter att 1,3 miljoner bilar blir obrukbara. Några bilar behöver köra en lite annan väg inne i stan i de kommuner som väljer att införa miljözoner. I stort sett överallt i landet kommer bilarna att kunna köra, utom i de delar av städerna som har sämst luft. 2022 kommer dieseldrivna euro 5-bilar (det vill säga dieselbilar sålda 2009-2014) att stängas ute ur miljözon klass 2. Det beror på att dessa dieselbilar ger upphov till farliga mängder kväveoxider, som bidrar till såväl barnastma, som hjärt- och kärlsjukdomar samt förtidig död.

ANNONS

Påståendet om att 1,3 miljoner bilar i Sverige berörs bygger på antagandet att miljözon klass 2 kommer införas i hela städer i hela landet, vilket ingen kommun sagt sig vara intresserad av. Det troliga scenariot är att några av bilägarna, som kör i berörda städer, kommer behöva köra runt vissa gator där kvävedioxidhalterna är som högst. Men på alla andra platser kommer bilarna få köras.

Den fjärde myten är att staten lurat bilägare genom att först klassa dieselbilar som miljöbilar och nu förbjuda dem genom miljözoner. Fel! Det var alliansregeringen som klassade dieselbilar som miljöbilar och gav dem miljöstöd, trots att det fanns uppgifter om dieselns negativa hälsopåverkan. Det har lett till att kvävedioxider är ett stort problem på många platser, med allvarliga hälsokonsekvenser som följd. Det ledde också till att etanolmarknaden i stort sett slogs ut, vilket har försvårat klimatomställningen. Nu städar regeringen och Miljöpartiet upp efter Maud Olofssons (C), misstag.

Miljözoner kan alltså även bidra till att minska klimathotet. Genom att införa miljözoner sparar vi inte bara människoliv utan också tusentals ton koldioxid. Miljöförvaltningens utredning som visar vad Göteborg behöver göra för att klara 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet är tydlig. Staden behöver minska sina utsläpp av växthusgaser med drygt 30 procent om året och vara nära noll år 2030.

ANNONS

Ulf Kamne (MP)

kommunalråd med ansvar för miljö och stadsutveckling, vice ordförande i kommunstyrelsen

ANNONS