Lars Adaktusson (KD), Europaparlamentariker, riksdagskandidat i Göteborg
Lars Adaktusson (KD), Europaparlamentariker, riksdagskandidat i Göteborg

S har gått vilse i debatten om religiösa friskolor

Att Socialdemokraterna går till val på att förbjuda konfessionella friskolor är anmärkningsvärt och illavarslande. Inte minst därför att förslaget är draperat i direkt vilseledande och falsk retorik om landets kristna friskolor, skriver Lars Adaktusson (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|
 
    <strong>Lars Adaktusson</strong> (KD) 
    <br> Europaparlamentariker, riksdagskandidat i Göteborg 
   </br>
Lars Adaktusson (KD)
Europaparlamentariker, riksdagskandidat i Göteborg

Regeringen påstår att landets kristna friskolor utgör ett samhällsproblem, trots att de vet att så inte är fallet.

Faktum är att en majoritet av de kristna friskolorna har eller har haft muslimska elever. Faktum är också att kristna friskolor uppvisar bättre kunskapsresultat och är effektivare när det gäller att motverka segregation än kommunala skolor. I kristna friskolor har 24,6 procent av eleverna utländsk bakgrund, i de kommunala skolorna är motsvarande siffra 23,8 procent. Av utrikes födda elever i de kristna friskolorna når nästan dubbelt så många kunskapskraven i alla ämnen som i de kommunala skolorna – 83 procent jämfört med 43,2 procent.

ANNONS

När regeringens ledande valfrihetsmotståndare, Ardalan Shekarabi, presenterade Socialdemokraternas förslag till förbud mot konfessionella friskolor gjorde han det med utgångspunkt från sin uppväxt i Iran. Egna upplevelser av könsseparerad undervisning i en av världens värsta diktaturer har lett ministern till slutsatsen att kristna friskolor ska bort – i Sverige.

I Aftonbladet skriver Shekarabi att generellt förbud mot konfessionella friskolor krävs om ”vi vill ha ett öppet, demokratiskt och jämlikt samhälle”. Med andra ord; Katolska skolan i Göteborg eller Broskolan i Örnsköldsvik ägnar sig åt samhällsfarlig verksamhet. Enligt ministern utgör kristna friskolor som dessa ett hot mot svensk demokrati.

Gått vilse i debatten

Var och en får fundera över hur det kommer sig att landets största parti så fullständigt gått vilse i en debatt som i grunden handlar om den mest grundläggande av alla mänskliga rättigheter, religionsfriheten. Socialdemokraterna talar vackert om respekt för människors religiösa övertygelse och kyrkornas verksamhet, samtidigt tycks arbetarrörelsens företrädare sitta fast i gamla fördomar och socialistiskt tankegods om religionen som ett redskap för kapitalet eller ett opium för folket.

LO:s ordförande, Karl-Petter Thorwaldsson, bär syn för sägen. I ett officiellt uttalande om de konfessionella friskolorna slår han fast att ”det är ingen rättighet att pådyvla våra barn föräldrarnas trosuppfattning”.

ANNONS

Positiv i barns utveckling

Att kristen tro och andlighet är en positiv del i ett barns utveckling tycks i LO-chefens föreställningar vara en omöjlig tanke. För honom är ”pådyvla” den adekvata beskrivningen när föräldrar ger sina barn värderingar grundade i kristen etik. Dessutom är barn i LO-chefens villfarelser ”våra”, det vill säga LO:s, eller möjligen statens. Något som leder tankarna till en animerad debatt på 1970-talet när den dåvarande utbildningsministern Ingvar Carlsson undslapp sig att ”skolan skall vara en spjutspets som formar den socialistiska människan".

Att föräldrar, enligt Europakonventionen och andra internationella konventioner, har rätt att uppfostra sina barn i enlighet med den egna religiösa uppfattningen är ett faktum som socialdemokratin har påfallande svårt att ta till sig. Uppfattningen att partiet vet bättre än föräldrarna är djupt rotad och går igen i flera sammanhang, till exempel i synen på dagens föräldraförsäkring.

Ansvarslös jämförselse

I en tid av växande religiös intolerans är det anmärkningsvärt, men också ansvarslöst att som Socialdemokraterna jämställa islamism med kristen tro. I praktiken är det just detta som sker när partiet utfärdar förbud mot landets kristna friskolor därför att extrema krafter tagit över i vissa muslimska skolor. Sådan kollektiv bestraffning underblåser religionsfientliga stämningar och bidrar till förutfattade meningar om kristna friskolor.

ANNONS

Det är ingen hemlighet att organisationer som Muslimska Brödraskapet och närstående intressen i dag aktivt motverkar integration av unga muslimer i västvärldens majoritetssamhällen. Att ha inflytande över skola och utbildning är av den anledningen mycket viktigt för dessa grupper, något som bekräftas i den rapport om islamistisk aktivism som publicerades häromdagen av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Att detta är ett samhällsproblem som måste konfronteras är uppenbart – lika uppenbart är det att väl fungerande kristna friskolor måste finnas kvar. Kristdemokraterna kommer att göra allt för att så blir fallet.

Lars Adaktusson (KD)

Europaparlamentariker, riksdagskandidat i Göteborg

ANNONS