Shahbaz Khan (S), trafikkommunalråd Göteborg
Shahbaz Khan (S), trafikkommunalråd Göteborg

S är tydliga – vi säger nej till miljözoner i Göteborg

Det finns ett grundmurat stöd i partiet att inte införa miljözoner i Göteborg. Vägvalet kan känna sig lugna, skriver Shahbaz Khan (S).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Slutreplik

Miljözoner, 7/4 och 10/4

Det var lite märkligt att läsa Vägvalets replik på mitt debattinlägg om socialdemokraternas inställning att inte införa miljözoner i Göteborg. Jag får nog börja med att upprepa samma sak: Det finns inga planer på att införa miljözoner i Göteborg. Det är ett faktum.

Vägvalet är negativa till miljözoner, men lyckas ändå skriva en debattartikel som förebrår beskedet från oss. Det är ett ovanligt debattgrepp, att angripa en lösning som man själv är för, bara för att någon annan har föreslagit den.

Utifrån de samtal jag förde under socialdemokraternas distriktsårskongress i Göteborg den gångna helgen kan jag konstatera att det finns ett grundmurat stöd i partiet att inte införa miljözoner i Göteborg.

ANNONS

Flera tunga skäl

Skälen är många, till exempel den sociala slagsida det kan få genom att bara de som har råd med de senaste bilarna får tillträde till stan med bil. Ett annat skäl är att år 2020/2021 – när möjligheten till miljözoner införs – ligger på tok för nära i tiden för att människor ska hinna ställa om. Det är dessutom en period i Göteborg där väldigt många stora centrala byggprojekt för nya bostäder och arbetsplatser sammanfaller, exempelvis kring Skeppsbron, Masthugget, samt de stora infrastruktursatsningarna i Göteborg med Hisingsbron och Västlänken.

Att vi har en god luftkvalitet och god stadsmiljö är viktigt. Det är inte det vi väljer bort, det är metoden – ett införande av miljözoner 2020 – som vi är emot. Bäst effekt på stadsmiljön har planeringen av staden. Bygger vi staden så att man är tvungen att köra fram till skyltfönstret när man ska handla eller skapar vi fler alternativ att nå innerstaden än med bil?

Ingen lösning som passar

Planeringen påverkar miljön. Därför subventionerar vi till exempel månadskorten i kollektivtrafiken med 135 kronor varje år. Därför satsar vi mer än någonsin på att bygga ut cykelnätet och infrastrukturen för ännu mer kollektivtrafik. Regeringens förslag – att ge städerna möjligheten att införa miljözoner är bra – varje stad har sina unika förutsättningar och utmaningar. För Göteborg är dock inte miljözoner för privatbilar den lösning som passar oss.

ANNONS

Shahbaz Khan (S)

trafikkommunalråd Göteborg

ANNONS