Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

När EU nu ska revidera sin transportpolitik kommer vi moderater att arbeta hårt för att öka andelen medel i budgeten som går till investeringar i vägar, järnvägar och hamnar, i syfte att skapa ett mer robust och kapacitetsstarkt transportsystem, skriver debattörerna. Bild: Stefan Bennhage
När EU nu ska revidera sin transportpolitik kommer vi moderater att arbeta hårt för att öka andelen medel i budgeten som går till investeringar i vägar, järnvägar och hamnar, i syfte att skapa ett mer robust och kapacitetsstarkt transportsystem, skriver debattörerna. Bild: Stefan Bennhage

Sätt spaden i backen för dubbelspår Göteborg-Oslo

Vi måste bygga bort flaskhalsarna i transportsystemet, inte minst i Västsverige, där så mycket av svensk industri och växtkraft finns. Därför måste vi till att genast påbörja byggandet av dubbelspår mellan Göteborg och Oslo, skriver bland andra Jörgen Warborn (M), EU-parlamentariker

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hela sträckan – från Hamburg till Oslo, via Köpenhamn och Göteborg – är sedan länge utpekad av EU som en av de prioriterade transportkorridorerna. Det innebär att investeringar på sträckan är berättigade till stöd ur EU:s budget. Detta kräver emellertid att Sverige tydligt ställer sig bakom behovet av en utbyggnad och att regeringen lovar att bära sin del av kostnaden. I andra stora och gränsöverskridande järnvägsbyggen har EU beviljat betydande medfinansiering för att driva projekten i mål. Dessvärre innebär den svenska regeringens inaktivitet att EU-pengarna uteblir.

Öka utbytet mellan våra länder

När Fehrman-Bält-förbindelsen mellan Tyskland och Danmark står färdig kommer Göteborg-Oslo att vara den största kvarvarande flaskhalsen. Det bromsar möjligheten att fullt ut realisera de stora samhällsvinster som ligger i potten. Norge är Sveriges näst viktigaste handelspartner och för att öka utbytet mellan våra länder kommer det behövas betydande satsningar i järnvägsnätet. Möjligheten för våra västsvenska exportindustrier att växa och för näringslivet i stort att attrahera kompetens hindras av de otillräckliga järnvägsförbindelserna.

När EU nu ska revidera sin transportpolitik kommer vi moderater att arbeta hårt för att öka andelen medel i budgeten som går till investeringar i vägar, järnvägar och hamnar, i syfte att skapa ett mer robust och kapacitetsstarkt transportsystem. Samma arbete måste göras på svensk nivå, där mer pengar behöver omfördelas till viktiga infrastrukturprojekt som snabbt kan öka kapaciteten och samhällsnyttan till en rimlig kostnad.

Göteborgs potential hålls tillbaka

Det är svårt att överskatta Göteborgs betydelse för svenskt välstånd. Hamnen är Sveriges port mot världen och här finns några av vårt lands absolut främsta exportindustrier och innovatörer. Samtidigt hålls Göteborgs potential tillbaka av en svårt underdimensionerad infrastruktur. Den enkelspåriga järnvägen till Oslo är ett närmast övertydligt sådant exempel.

Ska Europa klara att säkra sin konkurrenskraft och att möta klimathotet, då måste det investeras mycket mer i robust och klimatsmart infrastruktur – det är dags att sätta spaden i backen för dubbelspår mellan Göteborg och Oslo.

Jörgen Warborn (M), västsvensk EU-parlamentariker

Axel Josefson (M), kommunstyrelsens ordförande i Göteborg