Rödgröna förblindade av sin egen ideologi

Göteborg växer så det knakar men de Rödgröna ser inte till göteborgarnas behov utan sätter sin egen agenda före lagar och regler. Som i SDN Lundby där de stoppar en privat förskola av ideologiska skäl, skriver Jens Adamik (L).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Vi Liberaler tror på människan och vill släppa loss göteborgarnas skapande kraft för att lösa framtidens problem.

Lundby är själva motorn i Göteborgs tillväxt. Vi har på ett par år gått från 30 000 invånare till 50 000. Vi beräknar inom en snar framtid vara 90 000 invånare. Med denna snabba utveckling kommer utmaningar, vi behöver 194 nya förskoleavdelningar, upp till 15 nya skolor och 160 lägenheter i äldreboenden.

Ser bara till sig själva

I Lundby visar de rödgröna hur deras 24 åriga maktinnehav korrumperat deras maktutövning och att de nu endast ser till sig själva och egennyttan. Vid det senaste nämndmötet försökte de rödgröna avstyrka ett privat initiativ att starta en fristående förskola. Inte för att förskolan var undermålig, tjänsteutlåtandet visade att förskolan hade allt det som behövdes för att öppna den. Felet var att de rödgröna ville öppna en egen förskola med samma inriktning.

ANNONS

De rödgröna i Lundby vill hellre se en förskolekö till deras ej existerande teknikförskola än att barn får ett gott pedagogiskt omhändertagande på en fristående teknikförskola.

Att de rödgröna sätter sina egna intressen först och ser till sina egna behov, visar på hur deras långa maktinnehav korrumperat dem. Naturligtvis ska myndighetsutövning och avslag fattas med lagligt stöd utan att se till egenintresse eller ideologi.

Alliansen lyckades få de Rödgröna att backa. Det slutade med att frågan bordlades till nästa möte efter sommaren.

Skadan är redan skedd

Men skadan är redan skedd, de rödgröna sänder en tydlig signal till entreprenörer att deras investeringar inte är välkomna, de visar de personer som har idéer på hur verksamheter kan förbättras att de inte ska göra sig besväret med att förverkliga dem i Göteborg. Det utsätter dessutom denna enskilda initiativtagare för onödigt lidande då kommunens besked dröjer onödigt länge, vilket kan sätta käppar i hjulen eller i värsta fall omöjliggöra att förskolan blir verklighet.

Göteborg behöver ett maktskifte för att bryta det nästan kvartsekels långa rödgröna maktinnehavet. Göteborg behöver fatta beslut enligt lagar och regler, men framför allt släppa loss göteborgarnas skapandekraft för att vi ska kunna lösa alla de svårigheter och ta tillvara alla de möjligheter som en växande stad innebär.

ANNONS

Jens Adamik (L)

ledamot SDN Lundby

ANNONS