Riv inte upp beslutet om valfrihet

DEBATT: Delar av vänstern kopplar ihop LOV med debatten om vinster i välfärden. Det gör att såväl brukarna som den idéburna sektorn hamnar i kläm skriver, frivilligorganisationerna i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

För ett år sedan beslutade en majoritet i Göteborgs kommunfullmäktige efter votering att införa LOV, lagen om valfrihetssystem, i hemtjänsten. Det var ett glädjande besked för många av de människor som i sin vardag är beroende av samhällets hjälp och stöd. Att själv kunna bestämma över vilken utförare som kommer och vad de skall göra är en viktig fråga som i grunden stärker individens makt över sin egen tillvaro.

Sedan beslutet fattades har en gedigen utredning kring genomförandet tillsatts. Det rödgrönrosa styret i Göteborg, vilka hållit emot alltsedan LOV infördes som en möjlighet för kommunerna 2008, har dock gjort vad de kan för att skjuta upp reformen. I GP (30/5) menar man att hela hemtjänsten nu riskerar att komma i gungning. Och i det budgetförslag för 2017 som Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och FI presenterat finns dessutom en skrivning om att arbetet med att införa lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten bör avbrytas. Enligt Daniel Bernmar (V), kommunalråd med ansvar för äldrefrågor, finns inga resurser för att hantera LOV.

ANNONS

För oss inom den idéburna sektorn är det svårt att se detta på ett annat sätt än att de som i dag styr Göteborg bakvägen försöker riva upp fullmäktigebeslutet. Ett sådant agerande är ett stort svek mot göteborgarna såväl som mot den demokratiska processen. Det är inte heller bra för idéburna utförare inom vård och omsorg.

Skapar absurda situationer

Dagens regler satta av den styrande konstellationen skapar dessutom absurda situationer. Ett exempel är det judiska äldreboendet Neuberghska/ Bambergerska, där man driver både särskilt boende och seniorboende sida vid sida. Trots att personalen på det särskilda boendet ofta uppmärksammar när de äldre på seniorboendet behöver hjälp kan de inte agera eftersom de är hemtjänstens ansvar och där har kommunen i dag monopol. Vid ett införande av LOV skulle de som bor på Neuberghska/Bambergerska seniorboendet kunna få hjälp av den personal som redan finns på plats och slippa vänta in kommunens hemtjänst.

Det är överhuvudtaget olyckligt att lagen om valfrihet kommit att bli en ideologisk stridsfråga. När delar av vänstern kopplar ihop LOV med debatten om vinster i välfärden hamnar såväl brukarna som den idéburna sektorn i kläm. Att som Alliansen i GP (31/5) mena att ett valfrihetssystem skulle innebära att omsorgstagaren själv kan bestämma vilken individ som ska utföra hemtjänsten, är samtidigt orealistiskt. Däremot är det rimligt att kunna välja utförare. Många medborgare kommer, även om LOV blir verklighet i Göteborg, att fortsätta känna ett stort förtroende för kommunens hemtjänst, vilket är jättebra. Men om vissa skulle välja en annan lösning, med samma kvalitet och för samma ersättning, hur kan det vara fel?

ANNONS

Ett utmärkt alternativ

Inom civilsamhället finns ett flertal organisationer vilka med stort kunnande, erfarenhet och engagemang bedriver vård- och omsorgsverksamhet. Det finns också sätt att arbeta utifrån värdegrund och människosyn som offentlig verksamhet många gånger borde ta intryck av och lära av. Precis som i många andra delar av landet skulle därför non profit-organisationerna vara ett utmärkt alternativ till Göteborgs stads hemtjänstverksamhet. Att kunna välja till exempel Stadsmissionen eller Bräcke Diakoni som hemtjänstutförare är även något som efterfrågas av de huvudsakligen berörda. Det visar en mätning som Novus genomförde under 2013. Sju av tio göteborgare vill den dag de har behov av hjälp utifrån ha möjligheten att välja vård eller omsorg hos en idéburen organisation.

Vi uppmanar därför Göteborgs styrande att ta sitt ansvar och att som kommunfullmäktige beslutat införa LOV. Ju snarare desto bättre. Ge oss möjligheten att kunna erbjuda göteborgarna en hemtjänst där individen och dennes behov är i centrum. Ge medborgarna rätten att kunna välja det som passar dem bäst, även då detta inte är kommunal hemtjänst.

Helen Berndtsson

verksamhetschef Neuberghska/ Bambergerska vårdhemmet

Lotta Säfström

direktor/vd Göteborgs kyrkliga stadsmission

Martin Ärnlöv

direktor/vd Bräcke Diakoni

ANNONS