En död hand. Den utväxling som hade kunnat fås genom att riva stora Ullevi, Valhalla IP, Scandinavium samt Valhalla sport A-B-C och i stället bygga stad går om intet med det förslag till beslut om Göteborgs nya arenor som nyligen presenterades, skriver Yimby Göteborg.
En död hand. Den utväxling som hade kunnat fås genom att riva stora Ullevi, Valhalla IP, Scandinavium samt Valhalla sport A-B-C och i stället bygga stad går om intet med det förslag till beslut om Göteborgs nya arenor som nyligen presenterades, skriver Yimby Göteborg.

Riv Evenemangsstråket och bygg ny attraktiv stad

I området kring Evenemangsstråket har vi en unik möjlighet att skapa ett nytt Linnéstaden. Göteborgs mest populära stadsdel. Lägg därför ner tanken på ett dedikerat evenemangsområde. Vi föreslår en ny förutsättningslös arenautredning, skriver Yimby Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

I dagarna kom så förslaget på beslut. Göteborgarna ska få nya arenor som ska ersätta Scandinavium, Valhalla sport A-B-C och Lisebergshallen. Äntligen får fler stadsdelar del av de folkströmmar som följer med arenorna. Nya arenor sprids ut över staden och skapar underlag för ett rikare utbud av till exempel restauranger. Det stora såret i stadsväven, evenemangsstråket, läks samman genom att området mellan Skånegatan och Gårda bebyggs med riktig blandstad. Det välbesökta och populära Valhallabadet renoveras och bevaras då det är en av få anläggningar i staden som används av en stor del av befolkningen. Finansieringen av arenorna sker genom att värdefull central mark används till att bygga stad, samtidigt som billig gammal industrimark i mellanstaden används till arenabyggena. Självklart! Så hade det kunnat vara. I en annan stad. Men inte i Göteborg.

ANNONS

I Göteborg trängs alla evenemangsarenor samman på en begränsad yta. Alliansen med stöd av Socialdemokraterna föreslår nu att de nya arenorna ska byggas vid det så kallade Evenemangsstråket. Ett område som lever upp ett fåtal timmar när det är ett större evenemang. Få göteborgare har andra ärenden till området som därmed står öde och tomt större delen av året.

Den yta som blir ledig mellan Svenska Mässan och Valhallagatan föreslås utformas som ett nytt ”upplevelsecenter” som ska stödja verksamheterna i arenorna. Detta kan inte vara något annat än ett nytt inomhusshoppingcenter som slår sista spiken i kistan på den hotade cityhandeln (GP 26/4, 28/4). Området fortsätter vara en otrygg och ogästvänlig miljö. Mitt i centrum. I samma anda som Heden. Heden som nu, utan den utlovade dialogprocessen, hastigt och lustigt föreslås omvandlas från en plats för spontanidrott till en plats för proffsfotboll.

Byggt in segregationen

Forskare på bland annat Chalmers har visat att den svenska utformningen av städer är problematisk både när det gäller segregation och hållbarhet. Vi har helt enkelt byggt så att få människor har möjlighet att bo urbant och mötas i vardagen. Ett urbant boende ger tillgång till ett stort utbud av kommunal och privat service runt hörnet. I vårt Göteborg saknas naturliga mötesplatser där olika befolkningsgrupper möts och integreras.

ANNONS

Att samla alla arenor i centrum, dit många ändå beger sig, skapar missade utvecklingsmöjligheter i andra delar av staden. Stadens utformning är även viktig för valet av transportmedel vilket i Göteborg innebär att det ofta är enklare att välja bilen än att gå eller cykla. Bara två procent av Göteborgs mark kan räknas som kvartersstad, men den hyser nästan 15 procent av byggnadsarean. När nu central mark annekteras för ännu fler arenaprojekt läggs en död hand över östra centrum för överskådlig framtid.

Bättre plats för en ny arena

Den utväxling som hade kunnat fås genom att riva stora Ullevi, Valhalla IP, Scandinavium samt Valhalla sport A-B-C och i stället bygga stad går om intet. Hade stadens arenautredning i stället handlat om att omlokalisera arenorna till andra platser hade resultatet varit ett annat.

Vi i Yimby har tidigare (GP 19/3) föreslagit att en ny arena ska byggas i Gamlestaden. Kanske hade en förutsättningslös utredning med fokus på stadsbyggnadseffekter visat att närheten till järnvägen och E20 gör att Gamlestaden är den bästa platsen för en ny arena. Samtidigt hade frigjort kapital kanske möjliggjort en upprustning av det rivningshotade och kulturhistoriskt intressanta Valhallabadet. Vidare hör arenor enligt konceptet all under one roof till det förgångna. Dagens arenabesökare vill ha ut så mycket mer. De vill mötas av levande stadsmiljöer med utbud av kaféer, restauranger och service runt hörnet. Inte av blåsiga överdimensionerade gator, torg och öde platser.

ANNONS

Unik möjlighet skapa levenade stad

I området kring Evenemangsstråket har vi nu en unik möjlighet att skapa ett nytt Linnéstaden. Göteborgs mest populära stadsdel. Lägg ner tanken på ett dedikerat evenemangsområde. Vi föreslår en ny förutsättningslös arenautredning. En utredning som tar sin utgångspunkt i markvärden, lokala och globala stadsbyggnadseffekter, liksom möjligheten att öka integration och möten mellan människor, samtidigt som en mer jämlik och attraktiv stad skapas. Göteborgarna förtjänar det.

Pär Johansson

doktor i byggnadsfysik

Tove Krabo

konstnär

Jesper Hallén

grafisk formgivare

Patrik Sjöberg

civilingenjör och kulturgeograf

Samtliga är samordnare för Yimby Göteborg

ANNONS