Riskkapitalet måste bli mer jämställt

Den ekonomiska ojämställdheten i Sverige skadar både tillväxten och sysselsättningen. Svenska kvinnor tjänar mindre, får lägre pension, och löper större risk att hamna i arbetslöshet än sina manliga landsmän. Utvecklingen går för långsamt, och insatserna mot diskriminering är bevisligen inte tillräckliga, skriver bland andra Tove Ahlström, Global utmaning.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Jämställdhet är inte bara en rättvisefråga. Forskning pekar på att ökad jämställdhet påskyndar samhällets utveckling, tillväxt och välstånd. Enligt en studie skulle världens BNP öka med 26 procent under de kommande tio åren om kvinnor deltog på arbetsmarknaden på samma sätt som män. Därför måste mer omfattande åtgärder vidtas för att främja jämställdhet på både arbets- och finansmarknaden.

Enligt en studie skulle världens BNP öka med 26 procent under de kommande tio åren om kvinnor deltog på arbetsmarknaden på samma sätt som män

Startup-scenen i Sverige är en av de branscher där det råder störst mansdominans. 98 procent av investeringskapitalet går till bolag grundade av män. Startup-branschen har benådats den genusgranskning som stora företag och politiska verksamheter genomgår. Även de större riskkapitalbolagen är påfallande homogena och mansdominerade. Kvinnor utgör inte ens tio procent av riskkapitalbolagens styrelser, och så lite som tre procent av deras partners.

ANNONS

Tre viktiga insatser

I mars 2020 ska världens regeringar på nytt förhandla fram globala riktlinjer för jämställdhet inom den så kallade Pekingplattformen, ett tillägg till FN:s kvinnokonvention (1995). Som en förberedelse till det pågår just nu världskonferensen Women Deliver i Kanada där internationella representanter möts samt flertalet svenska aktörer är på plats. Vi uppmanar dem att lyfta tre prioriterade områden som är avgörande för jämställdhetsarbetet framöver:

1. Genusgranska investeringsbolag och startup-scenen.

Kvinnor startar eget i större utsträckning än män, men trots det får bolag startade av kvinnor endast två procent av riskkapitalet. De myndigheter och företag som fördelar riskkapital behöver uppmärksamma den ojämna fördelningen.

2. Skapa en kvinnovänlig investeringsbransch.

Det finns strukturella problem som stänger ute kvinnor från investeringsbranschen och krav på personalen som är ogynnsamt utformade för kvinnor. Det gäller även det statliga riskkapitalet.

3. Lär unga om aktier och ägandeformer tidigt.

I dag ägs bara fyra procent av aktierna på börsen av kvinnor. Unga tjejers intresse och förståelse behöver öka för aktiemarknaden. Skolor bör även uppmuntras till att lära elever om sparande och investeringar i tidig ålder.

Tove Ahlström, vd Global Utmaning

Elin Andersdotter Fabre, programansvarig, Global Utmaning

ANNONS

Inga Björk-Klevby, ambassadör, fd vice vd, UN-Habitat, Afrikanska utvecklingsbanken, Internationella Valutafonden (IMF)

Sofia Breitholtz, vd Reach for Change

Mariann Eriksson, generalsekreterare, Plan International Sverige

Rosanna Färnman, programansvarig, Global Utmaning

Sophie Nachemson-Ekwall, forskare bolagsstyrning och social hållbarhet, Handelshögskolan i Stockholm

Catharina Ringborg, entreprenör och senior rådgivare, Global Utmaning

Anna Svahn, riskkapitalist, initiativtagare, Economista och grundare, Cyg Cap AB

ANNONS