Kvinnorättskampen innebär att säkerställa kvinnors frihet att välja och uttrycka sig fritt, inte att tvinga hijab-bärande att avstå från en del av sin identitet. Samhället bör inte diktera vad kvinnor ska bära; det är upp till varje individ att fritt välja sin klädsel och uttrycka sin identitet enligt sina egna övertygelser, skriver debattören.
Kvinnorättskampen innebär att säkerställa kvinnors frihet att välja och uttrycka sig fritt, inte att tvinga hijab-bärande att avstå från en del av sin identitet. Samhället bör inte diktera vad kvinnor ska bära; det är upp till varje individ att fritt välja sin klädsel och uttrycka sin identitet enligt sina egna övertygelser, skriver debattören. Bild: Carina

Respektera hijab-bärande kvinnors val

Hur kan man förespråka jämställdhet när detta kränker andra kvinnors rättigheter och val? Hijab-bärande kvinnor förtjänar respekt och lika behandling, skriver Dania Amer Chaudhry.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

20/3 Hög tid att stoppa normaliseringen av hijab

I en debattartikel i GP ges en alltför felaktig bild av hijab. Många kvinnor i Sverige väljer att bära hijab som en personlig och frivillig religiös praxis utan att det strider mot svensk lagstiftning eller svenska värderingar. Att stoppa normaliseringen, skulle vara att kränka principen om religionsfrihet, som är grundläggande för demokratiska samhällen. Att vidare döma hijab-bärande på ett fördomsfullt sätt underminerar deras individuella frihet.

Som blivande lärare och hijab-bärande kvinna anser jag att min hijab är en del av min identitet och livsstil. Att undervisa utan den är inte aktuellt för mig. Kritiken från kvinnor som inte bär hijab visar brist på förståelse och dialog. Hur kan man förespråka jämställdhet när detta kränker andra kvinnors rättigheter och val? Hijab-bärande kvinnor förtjänar respekt och lika behandling.

ANNONS

Ses som hyckleri

Att jämföra 1900-talets kamp för kvinnors rättigheter med försök att avlägsna hijab från offentliga platser i dag är vilseledande och motsägelsefullt. Under förevändningen att försvara kvinnors rättigheter kan försöket att uppnå detta ses som hyckleri. Kvinnorättskampen innebär att säkerställa kvinnors frihet att välja och uttrycka sig fritt, inte att tvinga hijab-bärande att avstå från en del av sin identitet. Samhället bör inte diktera vad kvinnor ska bära; det är upp till varje individ att fritt välja sin klädsel och uttrycka sin identitet enligt sina egna övertygelser.

När det kommer till kvinnor som tvingas bära slöjan, anser islam att det är helt fel. Inom islam fördömer man våld och tvång. I koranen (2:256) står det; “Det finns inget tvång i religionen.” Att kvinnor i andra länder tvingas bära slöja är förfärligt och har inte med islam att göra, utan ländernas kultur samt politik. Därför är det bra att man utövar religionsfrihet i Sverige. De som vill bära slöja får göra det, och de som inte vill, kan avstå. Som hijab-bärande lider jag med kvinnor som tvingas bära den, då hijab bör vara ett personligt val som man gör för att komma närmare islams lära. Att tvinga någon ta på sig den strider mot att göra det för sin tro och egna vilja.

ANNONS

Som hijab-bärande lider jag med kvinnor som tvingas bära den, då hijab bör vara ett personligt val som man gör för att komma närmare islams lära

Men att motverka hijab-normalisering riskerar att stigmatisera kvinnorna som bär den och förminskar deras känsla av tillhörighet och identitet. I stället för att främja förståelse riskerar vi att skapa ökad alienation i samhället. För att verkligen försvara kvinnors rättigheter måste vi skapa en miljö där kvinnor kan göra sina egna val utan rädsla för förtryck eller diskriminering. Hijab-normalisering är därför ett steg mot ett mer tolerant samhälle, där individens rättigheter och val respekteras och värderas högt.

Dania Amer Chaudhry, representant för Ahmadiyya Muslimska Samfundets Kvinnoförening

ANNONS