Sara Lund, Emelie Carlström, Elin<strong id="strong-445218521c71dde6896b4ad7d10ebddd"> </strong> Ingersdotter, Emma Wahlstrand med 200 aktiva medlemmar i gruppen Rebellmammor står bakom artikeln.
Sara Lund, Emelie Carlström, Elin Ingersdotter, Emma Wahlstrand med 200 aktiva medlemmar i gruppen Rebellmammor står bakom artikeln.

Rent dricksvatten är viktigare än Försvarsmaktens flygplats

2013 upptäcktes det att Karlsborgs flygplats var förorenad av PFAS. Ingen sanering har ännu påbörjats; gifterna är fortfarande kvar i marken. Nu tio år senare godkänner regeringen att försvaret får dränera flygplatsen och pumpa ut förorenat vatten i Vättern. Hur kan militärövningar anses viktigare än miljöskydd och rent vatten?, skriver Emma Wahlstrand, Emelie Carlström, Sara Lund, Elin Ingersdotter med 200 medlemmar ur Rebellmammor Sverige.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

År 2013 upptäcktes även stora mängder PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) i Kallingebornas dricksvatten. De som druckit av vattnet hade höga halter PFAS i blodet och många oroades över negativa effekter på sin och sina barns hälsa.

Försvarsmakten hade redan då kunskap om riskerna. Samma år, 2013, gav nämligen Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, ut en rapport där miljö- och hälsoriskerna redovisades, bland annat cancerrisker, fosterpåverkan och hormonstörningar.

Skadlig för hälsan

Forskningen är nu allt säkrare på att PFAS bidrar till allvarliga hälsoeffekter: minskad fertilitet, högt blodtryck hos gravida, ökad risk för vissa cancerformer som njurcancer och testikelcancer, leverskador, utvecklingsmässiga förseningar och låg födelsevikt hos barn, hormonella störningar, högt kolesterol, sköldkörtelproblem och nedsatt immunförsvar.

ANNONS

Nu tio år senare godkänner regeringen att försvaret får dränera Karlsborgs flygplats, sänka grundvattennivån och pumpa ut PFAS-förorenat vatten i Vättern. Trots den kunskap som finns om PFAS görs detta medvetet.

De PFAS-ämnen som släpps ut i Vättern nu kommer att finnas kvar under hela vår och våra barns livstid.

Försvarsmaktens dränering av flygplatsområdet innebär att man kommer släppa ut föroreningar i en av Europas största och bästa dricksvattentäkter som idag försörjer ca 300 000 människor med vatten. Vattnet i Vättern omsätts mycket långsamt, det tar 60–70 år innan allt vatten byts ut. De PFAS-ämnen som släpps ut i Vättern nu kommer att finnas kvar under hela vår och våra barns livstid.

Vatten som konfliktvara

Med klimatförändringar blir torka allt vanligare i Europa och över stora delar av världen. Då försämras även tillgången på dricksvatten. Vatten kan bli en konfliktvara. Därför måste vi skydda dagens vattentäkter av god kvalitet som kan ge rent vatten – både nu och i framtiden. Förekomsten av miljöföroreningar, som PFAS, måste åtgärdas i ett tidigt skede så att de inte sprids. Man måste därför sanera vid källan innan gifterna sprider sig vidare till vattendrag och omgivande natur.

För oss känns det obegripligt att regeringen och Försvarsmakten är villiga att sätta våra barns framtid på spel. Framtida vattenbrist till följd av klimatförändringarna är snarare ett faktum än en risk. Alla människor kommer att behöva och vilja ha rent vatten. Våra barn kommer att behöva vatten. Dina också. Hur kan man då ge tillstånd till något som kan påverka tillgången på rent dricksvatten? Vi har ett ansvar att bevara dricksvattnets kvalitet för framtidens behov. För våra barn. För våra barnbarn.

ANNONS

Framtiden på spel

Vi känner en stark oro för våra barns och alla andras framtida tillgång på rent vatten från Vättern om man inte kräver att flygplatsområdet saneras från PFAS innan dränering. Vad hjälper det att vi har ett utökat försvar när vi inte har rent vatten att dricka? Låt oss försvara vårt dricksvatten.

Vi hoppas att det här beslutet kommer att ändras, för våra barns skull. Vi är mammor som kommer att kämpa för vår viktigaste naturresurs, tillgången på rent dricksvatten. Vi vägrar titta bort, vi vägrar ge upp, och vi kommer att göra allt vi kan.

Emma Wahlstrand, Emelie Carlström, Sara Lund, Elin Ingersdotter + 200 aktiva medlemmar i Rebellmammor Sverige.

LÄS MER:Dyra krav på sänkt PFAS-halt i dricksvatten

LÄS MER:HD prövar giftigt dricksvatten: "Kommer tårar"

LÄS MER:Alarmerande höga gifthalter i EU-bornas blod

ANNONS