Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.
Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet.

Rena fantasier om förskoleupproret och Lärarförbundet

Med ett lika lättsamt förhållningssätt till fakta som ryska trollfabriker går Madeleine Lidman och Susanne Nyman Furugård till attack mot svensk förskola i allmänhet och Lärarförbundet i synnerhet. De falska påståendena haglar genom hela deras inlaga, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Förskoleupproret, 29/5

Nej, Lärarförbundet styr inte över förskoleupproret. Det är ett från Lärarförbundet fristående initiativ, men som med rätta pekar på den alltför pressade arbetssituation som för närvarande råder i förskolan. Det är inte fackförbunden som har ansvaret över brister i förskolans förutsättningar, något artikelförfattarna låter påskina. Ansvaret för att situationen förbättras vilar på arbetsgivarna. Även staten har ett ansvar för bristen på utbildade förskollärare.

Och nej, Lärarförbundet står inte nära Socialdemokraterna. Lärarförbundet är helt partipolitiskt obundet. För övrigt är – så vitt känt – inte förskolan en samhällsinstitution som enbart Socialdemokraterna står bakom. Tvärtom, så inser de flesta etablerade politiska partier och allmänheten i stort både värdet och behovet av förskolan. Nobelpristagaren James Heckman konstaterar också att investeringar i just förskolan får störst genomslag av alla utbildningsinsatser man kan göra.

ANNONS

Mycket populär verksamhet

Det faktum att antalet utbildade förskollärare inte räcker till säger för övrigt något om hur stor efterfrågan på förskoleplatser är hos föräldrarna. Konceptet med en väl utbyggd förskola med en kvalificerad pedagogisk verksamhet är helt enkelt mycket populär och uppskattad hos de flesta föräldrar. Det sticker naturligtvis i ögonen på dess fiender.

Artikelförfattarna drivs av sitt motstånd mot den svenska förskolan. I stället ska det finnas alternativ, skriver de. Med det menar de att föräldrar som inte väljer att ha sina barn i förskolan ska få betalt av staten för att ha dem hemma.

Visst kan Lidman och Nyman Furugård stanna hemma med sina barn. Men de ska nog inte vara så säkra på att skattebetalarna tycker att det är något de ska betala för. Förskolan är en del av utbildningsväsendet som bedriver en viktig och grundläggande pedagogisk verksamhet med legitimerade förskollärare. Det är inte konstigare att den finansieras av det allmänna än att skolan gör det.

Internationellt föredöme

Den svenska förskolan har under lång tid formats av en engagerad och driven personal med stor yrkesstolthet. Den första barnkrubban öppnades redan i mitten av 1800-talet. Sedan dess har Sveriges förskolor utvecklats till internationella föredömen för sitt sätt att förena lärande, lek och omsorg med kvalitet och en jämlik tillgänglighet oavsett barnens socioekonomiska bakgrund.

ANNONS

Sverige har på många sätt en fantastisk förskola, men den förutsätter rätt investeringar och goda villkor för professionen. Det är vad Lärarförbundet arbetar för.

Johanna Jaara Åstrand

förbundsordförande Lärarförbundet

ANNONS