Statliga resurser borde gå till att hjälpa de mest utsatta i samhället, inte till att gynna privata byggbolag, skriver debattörerna.

Regleringar sätter stopp för klassresor

Sveriges storstadsregioner är inne i en historisk tillväxtfas. Den utvecklingen riskerar att bromsas av strängare amorteringskrav. I stället för fler statliga åtgärder så behöver vi avregleringar för att få en fungerande bostadsmarknad, skriver Max Törnqvist (C) och Alfred Askeljung (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Bostadskrisen, 16/1

Lisa Deurell och Per Björklunds debattinlägg framstår som en dålig parodi på Ronald Reagans citat om att staten beskattar saker tills att de dör, för att sedan börja subventionera det.

I sak håller vi med Deurell och Björklund. Det vill säga att bostadsbyggandet viker och att hyresköerna, som blir allt längre, är ett politiskt misslyckande, ett av de allra grövsta i modern tid. Tyvärr missar de helt målet med sina förslag.

Det statliga investeringsstödet har ratats av flera aktörer, byggbolag och oberoende bedömare, framförallt i storstadsregionerna. Statliga resurser borde gå till att hjälpa de mest utsatta i samhället, inte till att gynna privata byggbolag.

Amorteringskravet och insatskravet har i praktiken eliminerat förhandlingsutrymmet mellan den enskilde kunden och banken. Därtill göder staten bankerna eftersom insatskravet tvingat fram dyra blancolån med hög ränta för dem som saknar en ansenlig summa pengar på banken eller rika föräldrar. Slutligen verkar amorteringskraven öka fördelarna för rika bostadsköpare på bekostnad av fattiga. Att unga människor som skaffat sig utbildning och arbete hindras från att göra en klassresa är illa. Sverige behöver fler klassresor, inte färre. Det är synd att Deurell och Björklund ignorerar de negativa effekterna av dagens regleringar.

I stället för fler statliga åtaganden och skadliga regleringar så vill vi se följande reformer:

  • Slopa amorteringskravet och insatskravet. Låt banker och bostadsköpare tillsammans i samråd bedöma vad som är rimlig amortering och skuldsättning. På så sätt återskapar vi nödvändig flexibilitet för bostadsköpare och filar ned en onödig tröskel till ägt boende.
  • Ta bort ränteavdraget och avskaffa flyttskatten. Att dagens skatteregler subventionerar hög belåning och straffbeskattar flytt är ett sorgligt feltänk. Om ränteavdraget och flyttskatten avskaffas så skulle det bli mindre attraktivt att ta för höga lån samtidigt som fler flyttkedjor skulle komma till stånd.
  • Avskaffa hyresregleringen. Redan Olof Palme och Gunnar Sträng insåg hyresregleringens destruktiva effekter, och 1967 kom de väldigt nära att lägga ett skarp förslag i riksdagen. Hyresregleringen skapar inlåsningseffekter och segregation. Finland avskaffade sin hyresreglering under 1990-talet.

Bostadsmarknaden behöver omfattande reformer. Huvuddragen behöver dock bestå av avregleringar för att få en fungerande marknad, inte av fler kontraproduktiva regleringar eller missriktade statliga satsningar.

Max Törnqvist (C)

riksdagskandidat Centerpartiet Göteborg

Alfred Askeljung (C)

riksdagskandidat Centerpartiet Stockholms stad