Att SD-regeringen verkar obekymrad över hur deras ekonomiska politik skapar en vårdkris och regionens KD- och M-politiker i alla tonlägen försvarar det är beklagligt, skriver debattörerna.
Att SD-regeringen verkar obekymrad över hur deras ekonomiska politik skapar en vårdkris och regionens KD- och M-politiker i alla tonlägen försvarar det är beklagligt, skriver debattörerna. Bild: Claudio Bresciani/TT

Regeringens politik förvärrar ojämställdheten i vården

Ojämställdheten i samhället gör kvinnor sjuka och sjukvården i sig behandlar kvinnor och män olika, enligt en rapport från SKR. SD-regeringen låter regionerna i stor utsträckning själva ta ansvaret för både den ekonomiska krisen och de satsningar som behöver göras för jämställdheten, skriver My Alnebratt och Janette Olsson Socialdemokraterna.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

SKR:s kunskapsrapport visar på tydliga könsskillnader nationellt när det kommer till vårdtillgång och vårdkvalitet inom ramen för den typ av vård som ges till både kvinnor och män och där jämförelser kan göras.

Inför Internationella kvinnodagen den 8 mars förra året kunde vi läsa regeringens och SD:s pressmeddelande med Acko Ankarberg (KD) och Linda Lindberg (SD). De konstaterade precis som vi att det finns utmaningar när det gäller tillgången till en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på lika villkor för flickor och kvinnor i hela landet. Och det kan inte uteslutas att vården ibland gör skillnad mellan kvinnor och män på ett sätt som inte är medicinskt motiverat.

ANNONS

Väntar fortfarande

För oss kändes det både nyktert och gav förhoppningar om ytterligare åtgärder. Vi väntar fortfarande på fler initiativ men inser tyvärr att jämställdheten inte ligger högst på dagordningen för KD och SD.

Att det i regionerna förekommer ojämställd vård är naturligtvis helt oacceptabelt och det behöver belysas på regionnivå för att rätt åtgärder ska kunna vidtas. Det arbetet är nu gjort i Västra Götalandsregionen efter att en S-motion föreslog en kartläggning av omotiverade könsskillnader inom hälso- och sjukvården.

Och ja, det finns ett antal till synes omotiverade skillnader på regional nivå. I kartläggningen presenterad för regionpolitikerna i oktober så konstateras att det finns omotiverade skillnader inom hjälpmedel, läkemedel och tillgänglighet och att vi därmed speglar det nationella läget. Nu kommer vi att vidta åtgärder för att ändra på detta. Men vi behöver en regering som på riktigt ser på sin politik ur jämställdhetsperspektiv, som vi kan kroka arm med.

I stället för att satsa på välfärden och vården är det åtstramning som gäller med hänvisning till inflation

SD-regeringen låter regionerna i stor utsträckning själva ta ansvaret för både den ekonomiska krisen och de satsningar som behöver göras för jämställdheten. I stället för att satsa på välfärden och vården är det åtstramning som gäller med hänvisning till inflationen. Och samtidigt vet naturligtvis SD-regeringen om de långsiktiga negativa konsekvenser det innebär för kvinnor och jämställdheten. När stöd till vård, omsorg och hushåll uteblir så är det just kvinnor som drabbas mest. Både ekonomiskt och hälsomässigt.

ANNONS

Vi S-kvinnor tillika regionpolitiker kommer inte att luta oss tillbaka förrän vi har ett systematiskt arbete med att åtgärda ojämställdheten i vården. Att SD-regeringen verkar obekymrad över hur deras ekonomiska politik skapar en vårdkris och regionens KD- och M-politiker i alla lägen försvarar det, är beklagligt.

My Alnebratt, S-kvinna och regionpolitiker

Janette Olsson, S-kvinna och regionpolitiker

ANNONS