Arbetet med med EU:s utsläppshandel måste utökas. Därtill fattas en stor pusselbit i EU:s klimatarbete; det görs ingen skillnad på fossil råvara och produkter som tillverkas av förnybara material. Därför behöver EU lagstiftning för att fasa ut fossilt innehåll i varor och produkter, skriver debattörerna.
Arbetet med med EU:s utsläppshandel måste utökas. Därtill fattas en stor pusselbit i EU:s klimatarbete; det görs ingen skillnad på fossil råvara och produkter som tillverkas av förnybara material. Därför behöver EU lagstiftning för att fasa ut fossilt innehåll i varor och produkter, skriver debattörerna. Bild: Fredrik Sandberg / TT

Regeringens löftesbrott kräver att vi gör mer för klimatet i EU

Att behöva lägga tid på att argumentera för en ambitiös klimatpolitik i Sverige och i EU är tröstlöst. Sverige får inte tappa takten utan måste ligga i framkant för att driva fram en gemensam klimatpolitik i EU, skriver Muharrem Demirok och Emma Wiesner, Centerpartiet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS

Regeringens politik bidrar inte till att vi når Sveriges klimatmål. Det är ett misslyckande och ett löftesbrott, inte bara mot väljarna utan också mot framtiden och vår planet. Att vi hamnat där i den svenska debatten sedan Tidöpartierna tog makten leder bara till mer förlorad tid.

När klimatåtgärderna pausas och bromsas i Sverige behöver vi göra ännu större skillnad i Europa. Att ligga i framkant av den gröna omställningen är dessutom en av de främsta politiska åtgärderna för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Under den här mandatperioden har EU levererat enormt mycket viktig klimatpolitik, men klimatet har inte råd med att vi lutar oss tillbaka och är nöjda. Centerpartiet växlar därför upp och föreslår skarpa åtgärder inom tre avgörande områden. Dessa förslag behöver EU få på plats redan nu för att på allvar minska de skadliga utsläppen till 2040 och bygga ett hållbart samhälle.

ANNONS

Stor pusselbit

Arbetet med med EU:s utsläppshandel måste utökas. Därtill fattas en stor pusselbit i EU:s klimatarbete; det görs ingen skillnad på fossil råvara och produkter som tillverkas av förnybara material. Därför behöver EU lagstiftning för att fasa ut fossilt innehåll i varor och produkter. I dag reglerar EU:s utsläppshandel direkta utsläpp till atmosfären, men fossila bränslen i produkter betalar inte för den klimatpåverkan som produkten bidrar till.

Till år 2040 måste EU införa en marknadsavgift eller ett kvotsystem för fossila insatsråvaror samt se till att samtliga produkter som bidrar till Europas konsumtionsbaserade utsläpp märks med dess klimatpåverkan. För att möjliggöra detta måste EU kräva att all el som produceras och säljs i unionen märks med realtidsbaserade ursprungsgarantier och koldioxidavtryck.

– Centerpartiet förslår ett nytt klimatmål till 2040 där EU:s utsläpp ska minska med 95 procent, jämfört med 1990.

– Marknadsavgift eller kvotsystem för fossilt innehåll i produkter.

– Krav på att samtliga produkter på den inre marknaden märks med dess koldioxidavtryck.

– Att EU:s utsläppshandel så snabbt som möjligt inkluderar utsläpp från transport-, bostads- och avfallssektorn, att utsläppshandeln i så många sektorer som möjligt utvidgas till fler typer av växthusgaser samt att den fria tilldelningen av utsläppsrätter upphör.

Ny teknik för upptag av växthusgaser

Klimatforskningen är tydlig: ska vi nå de globala klimatmålen krävs det att utsläppen minskar och att vi samtidigt skapar teknik som möjliggör upptag av växthusgaser från atmosfären. Sverige har stor potential att skapa dessa möjligheter inom industrin, skogsbruket och jordbruket. För att snabbt stimulera kolsänkor och storskaligt upptag av koldioxid måste EU ta fram helt ny politik för marknadsdrivna finansieringsmodeller och styrmedel som tydliggör kolsänkornas roll.

ANNONS

Centerpartiet förslår att varje EU-land skall betala sin koldioxidskuld och tilldelas ett tekniskt kolsänkemål till 2040, baserat på landets ackumulerade utsläpp i atmosfären mellan 1890 och 1990.

Det behövs också ett gemensamt auktionssystem, fristående från utsläppshandeln, där privata aktörer och medlemsstater kan köpa och sälja kolsänkor för att nå klimatåtaganden.

Fler instrument i den gemensamma jordbrukspolitiken är också viktigt för att öka kolinlagring i jordbruksmark och för att driva på lantbrukets klimatomställning. Det behövs också en marknad där privata aktörer kan finansiera kolinlagring inom jord- och skogsbruk.

Biogas central roll

Den fossila energin har spelat ut sin roll och det behövs mer förnybar energiproduktion. Med biogas i fokus i energipolitiken kan vi minska beroendet av fossil gas, öka energisäkerhet, cirkularitet, samt hållbarheten och konkurrenskraften i lantbruket.

– Centerpartiet föreslår ett totalförbud för fossila bränslen i energiproduktion år 2040.

– Ett höjt mål om energisamarbete, från 15 till 25 procent.

– Dubblerad budget för EU:s energisamarbete TEN-E för att möjliggöra och påskynda hopkopplingen av Europas elnät.

Krav på att all el som produceras och säljs i unionen ska redovisas med ursprungsgarantier i realtid samt dess koldioxidavtryck.

– Mål om att 75 procent av Europas stallgödsel ska användas för att kunna driva lönsam biogasproduktion år 2035 och 100 procent år 2040 – tillsammans med en omfattande EU-strategi för biogas inkluderade inhemsk produktion, uppgradering, distribution, finansiering, beskattning och användningsområden.

ANNONS

Europeiska unionen är en klimatunion, en energiunion, en åtgärdsunion. Ett samarbete där vi ser till att saker blir gjorda – för ett bättre Sverige, ett bättre Europa och en bättre värld.

Muharrem Demirok, partiledare Centerpartiet

Emma Wiesner, Europaparlamentariker Centerpartiet

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS