En av de viktigaste uppgifterna för denna regering måste vara att driva en politik för att få fler i egen försörjning, även personer med funktionsnedsättning, skriver debattörerna.
En av de viktigaste uppgifterna för denna regering måste vara att driva en politik för att få fler i egen försörjning, även personer med funktionsnedsättning, skriver debattörerna. Bild: Gorm Kallestad / TT

Regeringen och Samhall sviker funktionsnedsatta

Liberalerna vill göra det enklare för fler personer med funktionsnedsättning att få ett jobb. Då behövs långsiktiga reformer som synliggör och prioriterar personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden på riktigt. Regeringen och Samhall sviker men det gör inte vi, skriver Arman Teimouri (L) och Bengt Eliasson (L).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Sverige har i dag en hög arbetslöshet och antalet långtidsarbetslösa är på rekordnivåer. En särskilt utsatt grupp på arbetsmarknaden är personer med funktionsnedsättning som har en lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet jämfört med befolkningen i stort.

Källa till gemenskap

Arbete är en viktig källa till en meningsfull vardag, gemenskap och den frihet som en egen lön ger. Men alla människor kan inte arbeta enligt samma mall. Exempelvis har cirka en halv miljon svenskar en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga enligt SCB.

I kölvattnet av pandemin riskerar dessa hamna ännu länge från arbetsmarknaden än förut eftersom konkurrensen om jobben ökar. Situationen riskerar att försämras ytterligare av de brister som nu råder på arbetsförmedlingen och i Samhalls verksamhet. Det är mycket allvarligt.

ANNONS

SVT:s Uppdrag granskning har kunnat visa att de som behöver Samhall mest inte får eller kan jobba där längre på grund av ökade krav på viss arbetskapacitet och sämre hantering och omhändertagande av personal. Samhall klarar därmed inte av att sköta sitt grunduppdrag att skapa riktiga och utvecklande jobb till personer med funktionsnedsättning. I stället ställer Samhall utsatta grupper mot varandra och stör konkurrensen på arbetsmarknaden. Men regeringen, och ansvarig arbetsmarknadsminister, verkar inte bry sig nämnvärt.

Förtjänar bättre

Sveriges personer med funktionsnedsättning förtjänar bättre än såhär. Därför samlar Liberalerna bland annat nu riksdagen för att driva igenom en genomgripande extern granskning och genomlysning av bolaget, dess verksamhet och uppdrag.

Men det räcker inte att Samhall reformeras, det behövs nya och förbättrade arbetsmarknadssystem som synliggör och prioriterar personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Den privata sektorn tar ett stort ansvar och skapar goda jobbchanser redan i dag. Där arbetar 68 procent av de personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga. Nu måste politiken också ta sitt ansvar.

Få fler i försörjning

I valet 2022 söker Liberalerna förtroendet att bilda en ny borgerlig regering. En av de viktigaste uppgifterna för denna regering måste vara att driva en politik för att få fler i egen försörjning. För att förbättra förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning vill Liberalerna se följande reformer:

ANNONS

• För makten till personen med funktionsnedsättning, utred ett jobbcheckssystem. Dagens subventionerade anställningar för personer med funktionsnedsättning är krångligt och svåröverskådligt. Det är sällan som både den arbetssökande och arbetsgivaren har vetskap om vilka olika stödinsatser den arbetssökande har rätt till. Ett nytt system med på förhand fastställda jobbcheckar skulle underlätta vardagen för arbetssökande med funktionshinder.

• Kraftfullt stöd i början av arbetslivet. Stöd i form av Supported Employment/SIUS, där framförallt unga personer får hjälp av en konsulent att finna vägar ut på arbetsmarknaden, ska byggas ut. Lärare, yrkesvägledare, arbetsförmedlare och andra vuxna, som har kontakt med unga personer med funktionsnedsättning, ska ha höga förväntningar på dem och uppmuntra dem till vidgade perspektiv och att se sin potential.

• Låt staten gå före. Offentliga arbetsgivare ska vara föredömen och arbeta aktivt för att anställa fler personer med funktionsnedsättning. En ny borgerlig regering bör uppdra åt samtliga myndigheter att redovisa hur detta ska kunna uppnås.

Vår ambition är att alla personer med funktionsnedsättning ska ha goda möjligheter till jobb och företagande.

Den svenska arbetsmarknaden behöver öppnas. Vår ambition är att alla personer med funktionsnedsättning ska ha goda möjligheter till jobb och företagande. Då krävs en regering med en bred och modern arbetsmarknadspolitik och nya system för arbetsmarknadsstöd som gör skillnad på riktigt. I en ny borgerlig regering kommer Liberalerna därför att genomdriva reformer som på allvar ger fler jobb, gemenskap och en meningsfull vardag.

ANNONS

Bengt Eliasson (L), riksdagsledamot och talesperson för funktionsfrågor och LSS.

Arman Teimouri (L), riksdagsledamot och arbetsmarknadspolitisk talesperson.

ANNONS