Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hamnarnas betydelse för svensk välfärd kan inte överskattas, bara i Göteborg hanteras 30 procent av svensk utrikeshandel, skriver debattören. Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT
Hamnarnas betydelse för svensk välfärd kan inte överskattas, bara i Göteborg hanteras 30 procent av svensk utrikeshandel, skriver debattören. Bild: BJÖRN LARSSON ROSVALL / TT

Regeringen måste göra mer för att stärka sjöfarten

Allt pekar på att mer gods kommer att behöva transporteras på vatten, av hållbarhetsskäl och ekonomiska skäl. Trots detta höjer nu Sjöfartsverket sjöfartsavgifterna kraftigt. Regeringen måste nu agera, skriver Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Regeringen måste ge Sjöfartsverket förutsättningar för att i större utsträckning kunna fokusera på potentialen i en stark och konkurrenskraftig hamn- och sjöfart för Sverige och ha mindre fokus på Sjöfartsverkets avkastningskrav.

Cirka 90 procent av svensk utrikeshandel passerar en svensk kajkant någonstans i transportkedjan, hamnarnas och sjöfartens betydelse för till exempel svensk basindustri kan knappast överskattas. Ett enda oceangående containerfartyg som anlöper svensk hamn har potential att bära samma godsmängder som 300 godståg eller 5000 lastbilar. En förutsättning för att skapa ett effektivt nationellt transportsystem är att transportslagen ska samverka, så kallad intermodalitet.

Cirka 90 procent av svensk utrikeshandel passerar en svensk kajkant någonstans i transportkedjan, hamnarnas och sjöfartens betydelse för till exempel svensk basindustri kan knappast överskattas

Med tanke på att staten lägger cirka en procent av sina infrastrukturinvesteringar på sjöfarten så är utväxlingen i form av transportarbete och andra nyttor för Sverige enormt. Sveriges hamnar investerar som aldrig förr, drygt 24 miljarder kronor av eget kapital satsas på att utveckla och bygga ut sin hamninfrastruktur för att åstadkomma framtidens hållbara sjöfart. Samtidigt som staten nu ska säkra sin höjda avkastning från handelssjöfarten förbereder sig hamnarna på Västkusten för framtiden genom att investera cirka 7 miljarder kronor för att hantera fler och större fartyg, elektrifiera och fungera som grön energinod. Hamnarnas betydelse för svensk välfärd kan inte överskattas, bara i Göteborg hanteras 30 procent av svensk utrikeshandel.

Trots sjöfartens miljömässiga, kapacitetsstarka och ekonomiska fördelar har Trafikverket i sitt förslag till nationell investeringsplan inga nya objekt för sjöfarten. Därtill höjer staten nu de rörliga kostnaderna för sjöfarten i januari, lotstjänster upp 10 procent och farledsavgifterna höjs med 9 procent. Detta kommer förstås innebära höjda fraktavgifter för varuägare som vill frakta sitt gods på sjö.

Oomtvistad nytta

Det är viktigt att samhället får ut så mycket som möjligt på varje satsad skattekrona i infrastruktur, därför menar Transportföretagen och Sveriges Hamnar att staten hellre bör fokusera på intermodalitetens förtjänster så att tåg, lastbilar och sjöfart kan komplettera varandra för att skapa hållbara transportkedjor. I det arbetet behövs ett avgiftssystem som inte bygger på att Sjöfartsverket behöver finansiera sin egen verksamhet, större fokus på digitalisering, flexibilitet och ett internationellt perspektiv som inte hämmar den svenska sjöfarten. Smidiga anlöp in till svenska hamnar genererar kanske inga stora rubriker och hurrarop, men nyttan för svenska handelsrelationer skulle vara oomtvistat.

Marcus Dahlsten, Vd Transportföretagen