Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Om svenskarna ska få dansa ringdans i midsommar måste regeringen ta kommando över vaccinationssituationen. Nu finns ett gyllene tillfälle att ligga steget före, snarare än steget efter, i pandemihanteringen. Det är så vi kan ta oss framåt mot en ljusare framtid, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT
Om svenskarna ska få dansa ringdans i midsommar måste regeringen ta kommando över vaccinationssituationen. Nu finns ett gyllene tillfälle att ligga steget före, snarare än steget efter, i pandemihanteringen. Det är så vi kan ta oss framåt mot en ljusare framtid, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT

Regeringen har legat steget efter gällande vaccinering för länge

Under de senaste veckorna har vi sett mycket beklagliga förseningar i leveranserna av vaccindoser. Givetvis är det svårt att skylla förseningarna på en enskild ansvarig aktör, men det är likväl inte ett skäl för Sveriges regering att fortsätta ligga steget efter. Nu behövs informationskampanjer, förbättrad logistisk beredskap och att vi låter privata aktörer hjälpa till med massvaccinationen, skriver Annie Lööf och Anders W Jonsson, Centerpartiet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Coronapandemin är nu inne på sitt andra år. Smittan har brutalt slitit nära och kära ifrån oss, påverkat människors hälsa och försatt svenska företag i kris. Vi ser en ljusning i form av vaccinet, men det allvarliga läget är långt ifrån över. Muterade varianter av viruset finns nu i så gott som alla regioner. Risken för en tredje våg är stor. I ett första skede behöver vi göra mer för att trycka ner smittan genom att använda pandemilagen och se till att företagen som drabbas får ekonomisk ersättning.

Förstå regionernas frustration

Vårt stora hopp om ett slut på pandemin är den massvaccinering som är på ingång. Under de senaste veckorna har vi däremot sett mycket beklagliga förseningar i leveranserna av vaccindoser. Det är lätt att förstå frustrationen ute i regionerna, som står redo att fortsätta vaccinera Sveriges befolkning. Givetvis är det svårt att skylla förseningarna på en enskild ansvarig aktör, men det är likväl inte ett skäl för Sveriges regering att fortsätta ligga steget efter. Vi har 21 regioner som under lång tid planerat och förberett sig för en av de största massvaccineringarna i modern tid. Beskedet från regionerna, innan de stora förseningarna kom, var att de skulle klara vaccinationsmålet, bara doserna levererades.

Centerpartiet har vid upprepade tillfällen lyft behovet av att agera för att regionerna, trots förseningar, ska hinna vaccinera före halvårsskiftet, men än så länge har alldeles för lite gjorts på nationell nivå

Det som nu oroar är att regeringen tar ut förlusten i förskott och tycks vara beredda att skjuta fram målet om en vaccinerad befolkning bortom halvårsskiftet. Med ökad produktion och fler godkända vacciner kommer Sverige sannolikt få god tillgång på vaccin under nästa kvartal. Vaccinationsplanen behöver istället anpassas efter dessa nya förutsättningar. Centerpartiet har vid upprepade tillfällen lyft behovet av att agera för att regionerna, trots förseningar, ska hinna vaccinera före halvårsskiftet, men än så länge har alldeles för lite gjorts på nationell nivå. Vi fortsätter därför lägga fram skarpa åtgärder för att Sverige ska klara av att massvaccinera befolkningen i tid:

– Dra igång den aviserade nationella informationskampanjen kring vaccinering. Flera regioner har redan, eller är på väg att sjösätta egna informationskampanjer för att nå ut med information kring de olika vaccinen och riskgrupper. Naturligtvis borde statens informationskampanj rullat redan från årsskiftet så att regionerna i sin tur kunnat stötta upp med lokala varianter. När nu den nationella kampanjen lyser med sin frånvaro borde regeringen åtminstone vara mer transparenta med när regionerna kan förvänta sig att mer information kommer.

– Säkerställ den logistiska beredskapen. Regeringen måste säkerställa att regionernas beredskap och förmåga kan bibehållas och även snabbt skalas upp för att kunna vaccinera fler människor under kortare tid än vad man först räknat med. Det logistiska stödet måste finnas på plats, till exempel genom försvarsmakten, och anpassas för att fler doser behöver ges på kortare tid än planerat. Regionerna måste redan nu få stöd för att vaccinationsmålet ska kunna uppfyllas.

– Ta bort flaskhalsar som skapas av onödiga regler. Även om beredskapen i regionerna hittills varit god för den planerade vaccineringen så måste den fortsätta vara det även nu när förutsättningarna förändras. För det är farligt att i detta läge vara nöjd. Logistiken måste granskas löpande för att identifiera potentiella flaskhalsar. Exempelvis kan det uppstå en brist på mängden vårdpersonal som har rätt att ordinera vaccin. Regeringen borde för länge sedan tagit fram en utbildning så exempelvis sjuksköterskor, farmaceuter och tandläkare får rätt att ordinera. På samma sätt måste regeringen säkerställa att antal utförare och fysiska lokaler kan skalas upp snabbt.

– Använd privata vårdgivare, inklusive företagshälsovården. Privata vårdgivare har stor potential att bidra i vaccineringen. Det är insatser som skulle kunna göras snabbt och effektivt, i synnerhet i det nya läge vi befinner oss. Den kompetens som finns behöver tas om hand.

Påverkan stor

Först och främst handlar en lyckad massvaccinering naturligtvis om människors hälsa. Men för varje vecka som vaccinet försenas påverkas samhället i stort på väldigt lång sikt. Vi ser hur flera branscher alltför länge tvingats gå på knäna, samtidigt som de utlovade ekonomiska ersättningarna inte har levererats tillräckligt snabbt. För företagen inom dessa branscher handlar inte vaccinet bara om att människor ska överleva. Det handlar också om att livsverk inte ska dö.

Vaccinet är vårt viktigaste ljus i slutet på tunneln. Vi har fortsatt goda förutsättningar för att lyckas med massvaccinering av befolkningen innan halvårsskiftet, men då måste vaccinationsplanen uppdateras efter förseningarna av vaccinleveranserna. Om svenskarna ska få dansa ringdans i midsommar måste regeringen ta kommando över vaccinationssituationen. Nu finns ett gyllene tillfälle att ligga steget före, snarare än steget efter, i pandemihanteringen. Det är så vi kan ta oss framåt mot en ljusare framtid.

Annie Lööf, partiledare Centerpartiet

Anders W Jonsson, sjukvårdspolitisk talesperson Centerpartiet