Regeringen fel ute från början om filmpolitiken

DEBATT: Regeringens filmpolitik är ett luftslott. Svensk film förtjänar bättre, skriver fyra borgerliga riksdagsledamöter.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Slutreplik

Filmpolitik, 4/6 och 9/6

Vi och majoriteten i kulturutskottet anser att svensk film förtjänar bättre än de förslag till halvmesyrer som kulturministern har lämnat till Riksdagen. Att svensk film förtjänar bättre förutsättningar insåg även Alliansregeringen och såg till att börja arbeta fram alternativ till filmavtal. Det är dock viktigt att man i ett förändringsarbete tar in flera perspektiv för så att man inte "kastar ut barnet med badvattnet"

Kulturministern har använt många metaforer för att beskriva sin filmpolitik. I riksdagsdebatten liknades den vid att ersätta ett fallfärdigt hus. I svaret från ministern och Gunilla Carlsson (8/6) beskrev hon att även den som skapar film har samma behov av mat på bordet. Det är sant, men regeringen väljer att bygga ett luftslott där rucklet stod. Hon tar inte heller tag i de utmaningar som riskerar att beröva än fler brödsmulor från filmskapare och med sina förslag hota viktiga delar biografnäringen.

ANNONS

Straffbeskattar filmupplevelser

Finansieringen av svensk film baserar sig inte enbart på skattepengar. En stor del baseras med privata medel, det är många gånger en skakig investering. I stället för att lägga mer kraft på att skapa incitament för att fler producenter ska förlägga sina filminspelningar i just Sverige, väljer (S) och (MP) straffbeskatta filmupplevelser i hela landet och särskilja filmen från alla andra kulturuttryck.

Kulturministern gick in i arbetet utan en plan för framtidens filmpolitik. När Riksdagen den 15 juni klubbar regeringens filmpolitiska proposition görs flera justeringar. Det är nu kulturministerns uppgift att leverera enligt riksdagens beslut. Riksdagens beslut ska inte omhändertas, de ska tillgodoses och uppfyllas. Filmen ska behandlas som kulturform, filmproducenter ska ges ökade incitament att producera film i landet, illegal nedladdning måste bekämpas och en modell för parts- och branschsamverkan som ger verklig insyn ska utarbetas bland annat. Regeringen var fel ute från början med sin filmpolitik – svensk film förtjänar bättre.

Cecilia Magnusson (M)

riksdagsledamot och filmpolitiskt ansvarig

Per Lodenius (C)

riksdagsledamot, kulturpolitisk talesperson

Bengt Eliasson (L)

riksdagsledamot, kulturpolitisk talesperson

Roland Utbult (KD)

riksdagsledamot, kulturpolitisk talesperson

ANNONS