Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Janette Olsson (S).
Janette Olsson (S).

Reformera den svenska beroendevården

Sverige har en hög dödlighet till följd av narkotikamissbruk och de flesta är överens om att beroendevården behöver bli mer jämlik och tillgänglig, skriver Janette Olsson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det har länge diskuterats att Sverige har en beroendevård med ett delat huvudmannaskap mellan kommunal socialtjänst och landstingsledd sjukvård. Delat huvudmannaskap innebär att socialtjänsten har beslutsrätt om vilken behandling människor med beroendediagnos får, liksom handläggningen av tvångslagstiftningen på beroendeområdet. Trots att beroende är ett sjukdomstillstånd kan människor hänvisas från sjukvården till kommuners socialtjänst för behandling.

Det vittnas också om bristande tillgänglighet och behandlingsmöjligheter, att bostadsort avgör om insatser överhuvudtaget ges och att samsjukligheten behandlas var för sig med långa väntetider.

Det får aldrig bli ett geografiskt lotteri huruvida man får adekvat vård för sin beroendesjukdom

Missbruksutredningen från år 2011 satte ljuset på problemet med dagens ordning. Beroende är en sjukdom och därför bör ett samlat bedömnings- och behandlingsansvar ligga hos hälso- och sjukvården. Missbruksutredningen konstaterade att inga andra jämförbara länder organiserar sin beroendevård som Sverige, den är också mycket ovanlig jämfört med andra sjukdomsområden i Sverige.

• Dagens beroendevård når endast en bråkdel, cirka tio procent av alla med beroende. Det stora flertalet som har ett problematiskt bruk söker helt enkelt inte vilket verkar hänga samman med hur det är utformat. Fokus i beroendevården är på den tyngsta gruppen vars beroende ofta kompliceras av psykiatrisk samsjuklighet och social problematik. Primärvården är central för att få bättre tillgänglighet till behandling.

• Studien Öppna jämförelser 2019 Missbruks- och beroendevården visar att endast 47 procent av kommunerna har en aktuell överenskommelse med regionen som innehåller resurs- och ansvarsfördelningen och rutiner för samarbete mellan socialtjänstens och regionen kring enskilda personer med beroendesjukdom eller problematiskt spelande.

Mer jämlik vård

Kan förutsättningarna för att få en mer jämlik vård bli bättre om ansvaret tydliggörs och därmed hälso- och sjukvården har ansvar för alla sjukdomstillstånd? Att som i dag exkludera vissa sjukdomstillstånd som beroende genom att dela huvudmannaskapet med Sveriges kommuner verkar inte ha gynnat jämlik vård.

Frågan behöver åter aktualiseras.

SKL och svenska beslutsfattare bör genast verka för att överföra huvudmannaskapet för missbruks- och beroendevården till hälso- och sjukvården. SKL har kongress i november i år och då kan beslutet tas! Det får aldrig bli ett geografiskt lotteri huruvida man får adekvat vård för sin beroendesjukdom.

Janette Olsson (S)

regionråd i opposition

vice ordförande i psykiatriberedningen i VGR