Det stora problemet med rättsosäkra åldersbedömningar och långa handläggningstider har lett till att tusentals personer utvisats utan rättssäkerhet, skriver Ulf Kamne (MP).
Det stora problemet med rättsosäkra åldersbedömningar och långa handläggningstider har lett till att tusentals personer utvisats utan rättssäkerhet, skriver Ulf Kamne (MP).

Rättsosäkra åldersbedömningar måste stoppas

Rättsskandalen med osäkra åldersbestämningar bara fortsätter. Rättsmedicinalverket måste göra ett omedelbart stopp av åldersbedömningarna. Allt fler experter och forskare är ense om att åldersbedömningarna som görs av asylsökande ungdomar är rättsosäkra, skriver Ulf Kamne (MP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Det är inte rimligt att ungdomar utsätts för ett ålderslotteri. Därför måste åldersbedömningarna omedelbart frysas tills man vet vad man gör. Över hälften av vissa grupper som bedömts som vuxna kan faktiskt vara barn, visar en ny studie om åldersbedömningarna av Petter Mostad, biträdande professor i matematisk statistik på Chalmers och Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin.

Det är inte första gången åldersbedömningarna bedömts som rättsosäkra. Metoderna som används i dag för att avgöra åldern på nyanlända har kritiserats av världens främsta experter och av svenska professorer i rättsmedicin, som bedömt metoderna som olämpliga. Rättsmedicinalverket har gjort åldersbedömningar utifrån bilder som enligt andra experter inte går att använda. Dessutom har Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen olika syn på metoden. Eftersom det fortfarande finns frågetecken måste metoden sluta användas, åtminstone tills de rätats ut.

ANNONS

Inte mänskligt

Migrationsverket använder både tandröntgen och magnetkameraröntgen av knäleden som metoder för att bestämma ålder på asylsökande. Men de två används inte ihop för att säkerställa information utan det räcker att en av röntgenbilderna bedöms visa att någon inte är minderårig. Cirka 10 000 bedömningar har gjorts hittills.

Det rimliga hade varit att båda röntgenbilderna skulle visa samma ålder. Vi vet inte hur många av dessa som är felaktiga och hur många unga som skulle ha kunnat få ett tryggt liv i Sverige i stället för att slängas ut i konfliktzoner. Det är inte mänskligt.

Det stora problemet med rättsosäkra åldersbedömningar och långa handläggningstider har lett till att tusentals personer utvisats utan rättssäkerhet.

Cirka 10 000 bedömningar har gjorts hittills. Under 2015 sökte 35 369 ensamkommande flyktingbarn asyl i Sverige – av dem är runt en tredjedel av ärendena avgjorda. De allra flesta var minderåriga. Men av dem som fått avslag har över hälften fått sin ålder uppskriven av Migrationsverket. Ålder kan alltså ha en avgörande betydelse för möjligheten att få stanna i Sverige.

Ulf Kamne (MP)

kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsen

ANNONS