I vårt grannland Finland är dessa aktioner inte tillåtna, skriver debattören.
I vårt grannland Finland är dessa aktioner inte tillåtna, skriver debattören. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Pröva om koranbränningarna är hets mot folkgrupp i domstol

Frågan vi alla behöver ställa oss är: är dessa aktioner ett uttryck för vår yttrandefrihet, eller är de snarare ett flagrant missbruk av densamma? Och än mer: vad är det egentligen värt att tillåta en individ bosatt utomlands att med polisunderstöd tillfoga vårt land sådan skada? Vi bör lyssna på integrationspolisen Ulf Boström som riktar kritik mot att åklagare gång på gång lägger ner förundersökningar som skulle leda till att koranbränningarna hamnar i domstol, skriver Kashif Virk, Islams Ahmadiyya församling.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Den senaste tidens koranbränningar har orsakat vårt land enorm skada, både lokalt och internationellt. Förövaren har lyckats splittra det svenska samhället ytterligare, med ökad risk för radikalisering och främlingsfientlighet. Terrorhotet mot Sverige är också förhöjt, enligt Säpo. Internationellt står det klart att dessa aktioner fördröjt vår Nato-ansökan under en högst orolig tid och försämrat våra relationer med andra länder. I vårt grannland Finland är dessa aktioner inte tillåtna.

Frågan vi alla behöver ställa oss är: är dessa aktioner ett uttryck för vår yttrandefrihet, eller är de snarare ett flagrant missbruk av densamma? Och än mer: vad är det egentligen värt att tillåta en individ bosatt utomlands att med polisunderstöd tillfoga vårt land sådan skada?

ANNONS

Prövas i domstol

Integrationspolisen Ulf Boström från Göteborg har i ett öppet brev, riktat till Högsta domstolen samt våra högsta företrädare för politik, åklagarmyndighet och polismyndighet, yrkat för att dessa aktioner prövas i domstol för hets mot folkgrupp. Han menar att det är fel av åklagare att gång på gång lägga ner förundersökningar som skulle resulterat i att ärendet hamnar i domstol. Den danske aktören har redan dömts för just hets mot folkgrupp i Danmark. I brevet visar han också hur svensk och dansk strafflag är närmast identisk i frågan. Frågan är: hur kan man då ha kommit till en annorlunda slutsats i Sverige?

Även förre utrikesministern Carl Bildt är av samma åsikt, och säger i Svd: ”Jag skulle inte alls tycka att det vore orimligt om lagen tolkades som att det är hets mot folkgrupp...Det är alldeles uppenbart inte yttrandefrihet att bränna ner en moské. Men att bränna en bok, är det yttrandefrihet? Överlåt det till juristerna att dra gränser men någonstans går en gräns vad man får bränna som del av yttrandefriheten, rimligen.”

Den svenska lagen säger dessutom att man inte offentligt får sprida uttalanden som hotar eller är nedsättande mot en grupp personer med anspelning på trosbekännelse.

Enligt Ulf Boströms egen räkning har Paludan anmälts hela 49 gånger för hets mot folkgrupp i samband med koranbränningar i Sverige under de senaste tre åren. En del av anmälningarna har gjorts av polisen själva.

ANNONS

Men frågan har aldrig lyfts till domstol eftersom åklagare alltså konstant valt att lägga ner ärendena. Boström, en mycket erfaren polis med flera års tjänst i ryggen, skräder inte orden när han beskriver Sveriges hantering i frågan:

”Det känns nästan som att vi ska lära dem en läxa. Bränn deras heliga böcker och se hur de reagerar. Titta, de blir arga och sura! Det är ju ungefär som när man skulle testa häxor genom att slänga dem i en brunn.” (GP) Han menar själv att dessa aktioner lutar mot att vara hets mot folkgrupp.

De flesta jag mött har varit överens om att koranbränningar inte borde få förekomma

Jag har själv rest runt landet och samtalat med många människor i koranbränningarnas efterdyningar. De flesta jag mött har varit överens om att koranbränningar inte borde få förekomma. De har ingenting med vare sig yttrandefrihet eller religionskritik att göra, utan ska betraktas som hatiska och föraktfulla handlingar med syfte att hetsa mot en specifik religiös grupp.

Den tyske poeten Heinrich Heine (d. 1856) sa mycket klokt: ”Där man bränner böcker, bränner man också tillslut människor”. Det nästföljande seklets barbari gentemot Europas judar skulle visa att han hade helt rätt. Vi borde lära oss av historiens misstag.

Debatten kring koranbränningarnas vara eller icke vara måste få ett slut. Skadorna det orsakat vårt samhälle går inte att uppskatta, både på kort och lång sikt. Därför behöver ärendet prövas av en domstol. Det är inte alls för mycket begärt.

ANNONS

Kashif Virk, Islams Ahmadiyya församling, Stockholm

Rättelse:

I den ursprungliga versionen stod att koranbränning är olagligt i Danmark samt att Rasmus Paludan avtjänat fängelsestraff.

Genmäle:

Det är osant när Kashif Virk hävdar att koranbränning inte är tillåten i Danmark. Det är lagligt i Danmark samt i Norge och Sverige. Det är osant när Kashif Virk skriver att jag får statligt stöd i Sverige. Jag får inga pengar från den svenska regeringen. Det är osant när Kashif Virk skriver att jag har avtjänat ett fängelsestraff. Jag har aldrig suttit i fängelse. Jag har heller aldrig blivit dömd för att bränna en koran, för det har jag bara gjort i länder där det är lagligt.

RASMUS PALUDAN

GP svarar:

Rasmus Paludan har rätt när han påpekar att det inte är olagligt att bränna koranen i Danmark. Han skriver vidare att det är osant att han avtjänat fängelsestraff. Rasmus Paludan har dömts för rasistiska uttalanden – Danmarks motsvarighet för hets mot folkgrupp. Tingsrätten ansåg att han skulle sitta en månad i fängelse – men hovrätten omvandlade hela straffet till tre månaders villkorlig dom. GP har därför rättat och uppdaterat texten. När det gäller det statliga stödet menade skribenten hela tiden att det handlar om de polisinsatser som Paludans aktioner kräver av samhället. GP har förtydligat detta i texten.

ANNONS

Rasmus Paludan skriver slutligen att han aldrig blivit dömd för att ha bränt en koran – det stod inte heller någonstans i den ursprungliga debattartikeln att han blivit det. Däremot fanns en mening som kunde tolkas så. Den meningen har ändrats.

ANNONS