Skolledare och politiker behöver främst ta till sig forskning och beprövad erfarenhet på systemnivå, skriver Karin Pleijel (MP).
Skolledare och politiker behöver främst ta till sig forskning och beprövad erfarenhet på systemnivå, skriver Karin Pleijel (MP).

Problemet är att Alliansen vill detaljstyra skolan

Det är tråkigt att Lena Haldin uppfattar lärare som ”mer eller mindre hjärntvättade”. Det jag ser ute i skolorna är lärare som ständigt vill utvecklas, men vi politiker måste skapa rätt förutsättningar. Det gör vi inte om vi detaljstyr, skriver Karin Pleijel (MP).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Skolkrisen, 3/9

Skolutredaren Lena Haldin prisar katederundervisningen i skolan. Jag håller med om att det var illa att katederundervisningen hamnade i negativ dager för några år sedan. Lika illa är den smutskastning av undersökande pedagogik och problembaserat lärande som förekommer från vissa håll i dag.

Problemet är inte katederundervisning i sig. Problemet är att Alliansen vill detaljstyra, ja, till och med lägga sig i var i klassrummet läraren ska stå, bara framme vid katedern. De litar inte på att lärare kan avgöra lämplig metod .

Flera möjliga metoder

Jag har själv jobbat som lärare i många år och vet, liksom forskningen visar, att inte bara en metod fungerar. För att eleverna ska lyckas krävs ett ledarskap som ger eleverna arbetsro och lust att lära. Det krävs goda ämneskunskaper, möjligheter att utvecklas i arbetet tillsammans, god kontakt med forskning och möjlighet att utvärdera sin egen och andra lärares beprövade erfarenhet. Det krävs goda relationer till elever och kollegor.

ANNONS

Dessa framgångsfaktorer är forskningen överens om, bland andra professorerna F Marton och A Björklund med flera.

Skolledare och politiker behöver främst ta till sig forskning och beprövad erfarenhet på systemnivå. Vi skall rigga organisationer som ger personalen god professionsutveckling. En stödjande styrkedja, en lärande organisation som stöttar likvärdighet och undervisningens kvalitet. Det är vad vi arbetar hårt för att införa i Göteborg.

Långsiktighet i skolan åstadkoms inte av tillfälliga ryck i vad som är ”populärt” just nu, utan av ett långsiktigt tänk, där vi ska bejaka kunskapen som kommer fram genom forskning och beprövad erfarenhet.

Karin Pleijel (MP)

lärare och skolkommunalråd

ANNONS