Problemen inom äldreomsorgen är knappast nya

Det är dags att sluta försöka riva upp äldres möjligheter till valfrihet inom hemtjänsten. Det är dags att sluta skjuta till pengar på försök som inte går att införa över hela staden. Det är dags att på allvar förbättra situationen inom äldreomsorgen, skriver David Lega (KD)

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Äldreomsorg, 21/7

I en debattartikel skriver Daniel Bernmar (V), som är ansvarig för äldrefrågor, att han gör sitt yttersta för att äldreomsorgen i Göteborg ska vara den allra bästa. Men utmaningarna inom äldreomsorgen i Göteborg är knappast nya.

Problemen med höga ohälso- och sjukskrivningstal har funnits under lång tid inom äldreomsorgen. Dessutom har situationen försämrats av att de rödgröna under lång tid har avvecklat många äldreboendeplatser. Det har skapat kö - människor dör i dag i äldreboendekön - och ökat otryggheten för Göteborgs äldre samt förvärrat stressen och arbetsmiljön för personalen.

Därför valde alliansen i vårt budgetförslag, som tyvärr röstades ned, att satsa på ett nytt äldreboende med 100 platser. Från Kristdemokraternas sida har vi också lagt fram en äldrerapport med 23 konkreta förslag som bidrar till en bättre, tryggare och värdigare äldreomsorg i Göteborg.

ANNONS

Daniel Bernmar skriver, som tidigare nämnt, att han gör allt han kan för att utveckla äldreomsorgen i Göteborg. Problemet är att han gör fel saker. I stället för att prioritera välfärden går pengarna i de rödgrönas budget till lite allt möjligt. Varför väljer vänsterpartierna att exempelvis subventionera busskort för 180 miljoner kronor - det är inte ens en kommunal fråga - när var fjärde äldreboende måste ersättas?

Det är dags att sluta lägga all energi på att försöka riva upp äldres möjligheter till valfrihet inom hemtjänsten. Det är dags att sluta skjuta till pengar på försök som vi vet att vi inte kan införa över hela staden, som exempelvis sextimmarsförsök. Det är dags att på allvar förbättra situationen inom äldreomsorgen.

Jag håller med Daniel Bernmar att personalen är oumbärlig, för deras och de äldres skull är det dags att prova våra lösningar.

David Lega (KD)

Kommunalråd i Göteborg

ANNONS