Prioritera våra liv framför Preems vinster

Efter domstolsbeskedet ligger nu ansvaret för Preems oljeplaner på Löfven. Ny forskning visar att Sverige inte kan nå klimatmålen utan att stoppa Preem. Vi barn och unga kräver att våra liv ska prioriteras framför bolagsvinster, skriver Tove Lönneborg och Leo Rudberg, Fältbiologerna.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

I veckan kom mark- och miljööverdomstolens yttrande om Preems begäran att bygga ut oljeraffinaderiet i Lysekil. Juridiska hinder verkar saknas. Om bedömningen stämmer måste lagarna ändras. Mitt i en klimatkris kan det inte vara lagligt att expandera oljeindustrin.

Preems planer kan ännu stoppas. Nu hamnar ärendet hos regeringen. De måste ta hänsyn till Parisavtalet, där Sverige förbundit sig att minska utsläppen i linje med 1,5-gradersmålet, och Sveriges klimatmål, som riksdagen antagit för att uppfylla Parisavtalet.

Preem eller Parisavtalet

Dessa löften förpliktigar. Professor Kevin Anderson har i en ny studie visat att den svenska politiken inte når upp till klimatmålen. För att lyckas behöver Sverige fördubbla våra utsläppsminskningar. Om Preems ansökan godkänns skulle de få rätt att släppa ut hur mycket koldioxid som helst hur länge de vill. Därför menar klimatforskare som Kevin Anderson att Löfven måste välja väg – Preem eller Parisavtalet?

ANNONS

Det borde vara enkelt. I ena vågskålen ligger ökade oljebolagsvinster, till priset av att Preemraff blir Sveriges största utsläppskälla. I andra vågskålen ligger vår plikt att avvärja klimatkatastrofer och rädda miljontals människoliv. Som forskning inom ekologisk ekonomi visat är det även ekonomiskt klokare att investera i klimatet än i olja.

Preem påstår att utbyggnad här är bättre än i andra länder. Detta kan låta rimligt, men bygger på den felaktiga premissen att oljeindustrin måste byggas ut. En sådan utbyggnad vore omoralisk – oavsett var i världen den äger rum. Därför står vi i solidaritet med miljörörelser som kämpar mot fossilindustrin över hela världen, från Standing Rock i USA till Amazonas i Brasilien.

Industrin måste stängas ned

Fossilindustrin måste avvecklas. För att avvecklingen inte ska skada människor måste den ske solidariskt. Därför behövs en rättvis lösning för försörjning av de som idag arbetar för fossilindustrin, som implementeras i takt med att industrin skyndsamt stängs ned. Detta gäller inte minst de som jobbar på Preemraff idag, som har all rätt till samhällets stöd. En förebild för denna omställning är Green New Deal-planen som presenterats av flera kongressledamöter och miljöorganisationer i USA.

När miljoner barn och unga klimatstrejkade under ledning av folkrörelsen Fridays For Future lovade Stefan Löfven att lyssna på både ungdomsgenerationen och forskarna. Nu är det upp till bevis. Som Sveriges största miljöorganisation för unga förväntar vi i Fältbiologerna oss att Löfven ska agera vår framtid. Liv står på spel. Därför måste Preemraff stoppas.

ANNONS

Tove Lönneborg, ordförande för Fältbiologerna

Leo Rudberg, vice ordförande för Fältbiologerna

ANNONS