Tove Winiger, hållbarhetsansvarig Sveriges Åkeriföretag.
Tove Winiger, hållbarhetsansvarig Sveriges Åkeriföretag.

Pråmar bra komplement men är inte lösningen

Vi behöver samarbeta för att skapa ett transportsystem med mer gods på sjö och järnväg understött av fossilfria lastbilstransporter, skriver Tove Winiger, Sveriges Åkeriföretag.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Replik

Hållbara transporter, 6/1

Bertil Arvidson skriver om särregler som gör det svårt att i Sverige transportera gods på de inre vattenvägarna, alltså kanaler, sjöar, älvar och floder. Sveriges Åkeriföretag delar analysen att för ett klimatsmart transportsystem måste alla transportslag användas på mest lämpat sätt. Att inlandsfarvattnen i Sverige inte exploateras på samma sätt som i andra EU-länder finns mycket att göra åt som Arvidson förtjänstfullt beskriver.

Transportsystemet är just ett system och vi är helt och hållet beroende av varandra. Det nyligen inrättade nationella godstransportrådet har i uppgift att fila ner trösklarna transportslagen emellan, och det ser åkeriföretagen, som de största kunderna och uppdragsgivarna till de andra trafikslagen, som en självklarhet. Vi behöver samarbeta för att skapa ett transportsystem med mer gods på sjö och järnväg understött av fossilfria lastbilstransporter.

ANNONS

Majoriteten av koldioxidutsläpp står personbilar för och köer och trängsel orsakas av undermålig vinterväghållning och bilkörande.

Tyvärr tycks Arvidson ha ett horn i sidan till det trafikslag som är helt oumbärligt för ett fungerande transportsystem. Han verkar också sakna kunskap om orsakerna till vägtrafikens problem: majoriteten av koldioxidutsläpp står personbilar för och köer och trängsel orsakas av undermålig vinterväghållning och bilkörande. Olyckor på vägarna orsakas inte i första hand av lastbil och i de olyckor där en lastbil är involverad, är det vanligaste olyckor där en personbil gör farliga omkörningar på vägar som inte är mötesseparerade.

Ytterligare en orsak till att avstå från osakliga och svepande formuleringar som ”klimatfarliga lastbilar” är ett argument som Arvidson lyfter. Han skriver att potentialen för inlandsfartyg är lika stor som godsjärnvägen. Liten, alltså. Av den transporterade godsmängden i Sverige svarar lastbilstrafiken för mer än tre fjärdedelar. Dessutom är transporter med lastbil i huvudsak kortväga, nästan 80 procent av trafikarbetet är på sträckor kortare än 50 mil. Vi konkurrerar inte med inlandssjöfart, men skulle gärna se att den fungerade bättre. Det skulle underlätta vårt arbete.

Tove Winiger

hållbarhetsansvarig Sveriges Åkeriföretag

ANNONS