Politiskt bedrägeri av Demokraterna

Det Demokraterna lovar göteborgarna är en bluff. Skulle bygget av Västlänken, som redan satts igång, hävas hade göteborgarna behövt betala skadestånd, skriver Gertrud Ingelman (V).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

Västlänken, 14/7

Det är en politisk bluff att påstå att Göteborg ensidigt kan stoppa Västlänken som Martin Wannholt (D) och Henrik Munck (D) hävdar. Bygget är påbörjat och Göteborg äger inte frågan. Att sedan utlova att pengar från inställd Västlänk ska finansiera satsningar på ”10 miljarder på kollektivtrafiken inom Göteborg” (Munck 5/7) är dubbelbluff. Skulle byggavtalen för Västlänken hävas skulle göteborgarna i stället behöva betala skadestånd och då finns det mindre pengar att satsa.

Det är lätt att lova runt med hitte-på-pengar och risken finns att göteborgare blir förda bakom ljuset. Demokraterna vill ”tidigarelägga satsningar på snabbare spårvagns- och busslinjer” skriver Wannholt och Munck. Men när Trafiknämnden äntligen skulle ta beslut om en ny spårvagnslänk på Engelbrektsgatan så ville Munck som ende politiker förhala det. En spårvagnslänk som kan komma att avlasta Brunnsparken och möjliggöra fler tvärförbindelser med spårvagn i centrum och därmed snabbare resor.

ANNONS

Hur vet göteborgarna för övrigt om man kan lita på Muncks utfästelser? I februari tog han strid för att bli Miljöpartiets toppnamn i Göteborg och stod bakom MP:s politik. Först efter att han blivit bortröstad gick han ur partiet. Sedan vägrade han att lämna sina uppdrag trots att det är på partimandat från Miljöpartiet han sitter. Han bytte dock inte bara parti utan också åsikter om Trafikstrategin och parkering, Munck har till och med röstat emot förslag han själv tidigare varit med och lagt, som sänkt hastighet i centrum. Hur vet väljarna att han inte byter åsikt om satsning på snabbare buss- och spårvagnslinjer också?

Ökad kollektivtrafik

Det billigaste sättet att snabbt öka kollektivtrafiken är att minska bilarna i de stråk där kollektivtrafiken kör. Egna körfält och färre bilar i korsningar skulle ge stora samhällsekonomiska vinster. En spårvagn ersätter 764 meter bilkö och en fullsatt buss en 328 meter lång bilkö enligt Västtrafik. Vänsterpartiet anser att vi ska satsa och utöka kollektivtrafiken, genom att konsekvent prioritera buss och spårvagn.

Här kan Demokraterna bekänna färg. Är ni beredda att prioritera kollektivtrafiken genom att minska privatbilismen i centrala Göteborg så att spårvagnar och bussar får ökad framkomlighet? Kommer ni att vara för utbyggda tvärförbindelser som Engelbrektslänken och spårvägen i Allén? Det är lätt att lova runt med Västlänkspengar Göteborg inte kommer att få och vi får hoppas göteborgarna genomskådar bluffen innan valet.

ANNONS

Gertrud Ingelman (V)

ledamot trafiknämnden

ANNONS