Politikerna måste agera på Förskoleupprorets krav

Över hela Sverige höjs röster från personal inom förskolan, röster som vittnar om tuff arbetsmiljö med stress, utbrändhet och förslitningsskador som följd. Nu måste fler av Göteborgs politiker agera, skriver Adriana Aires (V) och Christian Larsson (V).

ANNONS
|

För bara några veckor sedan höll Förskoleupproret en manifestation här i Göteborg för att uppmärksamma stadens politiker och beslutsfattare på den ohållbara situationen inom svensk förskola. Över tusen berättelser har under hashtaggen #pressatläge vittnat om en arbetsmiljö som är direkt skadlig för både personal och barnen i förskolan.

Vänsterpartiet i Göteborg har tagit del av Förskoleupprorets krav om bland annat mindre barngrupper, högre personaltäthet och mer planeringstid. Självklart står vi bakom dessa krav. De är i linje med den politik vi driver i kommunen, och motsvaras av våra satsningar på förskolan i vår budget för Göteborgs stad 2019.

Förutsättning för jämlika

ANNONS

Det arbete som förskollärare och barnskötare gör är en förutsättning för ett jämlikt samhälle, där alla barn ges samma möjligheter.

Forskning visar att förskolan har långsiktigt positiva effekter på barns lärande och utveckling, framförallt för barn vars föräldrar har låg utbildning. En fungerande kommunal förskola är därför avgörande för att ge alla barn i Göteborg en bra och likvärdig start i livet.

Det är hög tid att vi tar vårt kommunala arbetsgivaransvar och förbättrar arbetsmiljön i våra förskolor.

Dags att lyssna

Förskollärare och barnskötare hör till de mest sjukskrivna i landet och Göteborg är inget undantag. Så kan vi inte fortsätta ha det. Det är dags att lyssna på dem som arbetar i förskolan.

Men vi kan inte ensamma förändra den ohållbara situationen i stadens förskolor. Nu uppmanar vi övriga partier i Göteborg att ställa sig bakom Förskoleupprorets krav. Personalen måste ges de rätta förutsättningarna för att kunna bedriva en bra förskoleverksamhet med hög kvalitet. Allt annat är ett svek mot dem och mot våra barn.

Adriana Aires (V)

ordförande Vänsterpartiet Göteborg

Christian Larsson (V)

ledamot interimistiska förskolenämnden

ANNONS