Politiker ska inte agera smakdomare i byggprocessen

Ali Moeeni (S) argumenterar för en arkitektur i ”klassisk” stil. Folk vill inte ha form- och färglösa lådor, skriver han. Men vill de ha politiker som agerar smakdomare? skriver Gunilla Grahn-Hinnfors, Västsvenska Handelskammaren.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS

Replik

Göteborgs arkitektur, 5/2

I fastighetsnämnden i Göteborg valde S att gå emot tjänstepersonernas rekommendation när det gäller en markanvisning i Lorensbergs villakvarter, bakom Konserthuset. De fick med sig Alliansen och Demokraterna och valde en annan aktör. Politikerna ansåg att fastighetsbolaget Sigillets förslag, som förvaltningen förordat, inte passade in i den känsliga miljön.

Det är nämndens uppgift att fatta beslut. Frågan är på vilken grund besluten fattas. Och vad som kommuniceras till de bolag som söker markanvisningar i Göteborg.

När det gäller tomten bakom Konserthuset fanns det i markanvisningen krav på att redovisa hur man avser att anpassa den nya byggnaden till områdets karaktär. Det fanns också en rad krav gällande vilka verksamheter som ska finnas där och även miljö- och klimatkrav. Däremot fanns det inga krav på att visa ett visst utseende med skisser eller ritningar. Det arbetet kommer i nästa steg, i byggnadsnämnden.

ANNONS

Processen och reglerna för de bygg- och fastighetsaktörer som söker markanvisningar måste vara tydliga och transparanta.

Processen och reglerna för de bygg- och fastighetsaktörer som söker markanvisningar måste vara tydliga och transparanta. Nu valde politikerna i fastighetsnämnden ett förslag som enligt Ali Moeeni är ”ett vackert hus i klassisk stil”. De andra kriterierna verkar man strunta i. Ali Moeeni verkar inte heller bry sig om att fastighetsnämnden inte kan besluta om husets utseende.

För Västsvenska Handelskammarens medlemsföretag i byggbranschen är tydlighet, likabehandling och rättssäkerhet A och O. Om fastighetsnämndens politiker tänker agera smakdomare och utse fina och fula hus är det ett stort problem för tilltron till processen med marktilldelningar.

Det är nog få som vill ha form- och färglösa lådor i staden. Att byggnader som Gert Wingårdhs Världskulturmuseum eller den färgglada Kuggen på Lindholmen är både kritikerrosade och omtyckta av en bredare allmänhet är tecken på det. De är långt ifrån hus i ”klassisk stil”. Om politikerna vill använda marktilldelning som ett instrument för att bygga en viss sorts hus kan det diskuteras, men ett minimikrav är att det framgår av kriterierna för markanvisning.

Gunilla Grahn-Hinnfors

ansvarig för stadsutveckling

Västsvenska Handelskammaren

ANNONS