Ellen Juntti (M), riksdagsledamot, justitieutskottet
Ellen Juntti (M), riksdagsledamot, justitieutskottet

Polisen får inte backa i utsatta stadsdelar

Vi kan aldrig acceptera att det finns områden i Göteborg som rättsväsendet inte har kontroll över. Nu krävs ett flertal insatser så att vi kan återta de mest utsatta områdena, skriver Ellen Juntti (M).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

    <strong>Ellen Juntti </strong>(M)
    <br> riksdagsledamot, justitieutskottet
   </br>
Ellen Juntti (M)
riksdagsledamot, justitieutskottet

Vi ser hur ett allt större utanförskap växer fram i Göteborg. Polisen har pekat ut 15 områden i Sverige som är särskilt utsatta för allvarlig brottslighet – sex av dessa områden återfinns i Göteborg. Den senaste tiden har Göteborg varit med om flera dödsskjutningar. Det dödliga våldet med skjutvapen fortsätter att öka i kriminella gänguppgörelser. Detta är mycket allvarligt och det krävs krafttag för att bryta utvecklingen.

Mest brottsaktiva

Förra veckan träffade jag lokalområdeschefen i Nordost, Ulf Merlander och hans medarbetare. Inom Merlanders ansvarsområde finns fem av de nämnda femton områden med allvarlig brottslighet. På mötet framkom att de mest brottsaktiva är mellan 18–21 år och många är redan yrkeskriminella sedan många år. Dessa brottslingar går inte att prata till rätta, det är endast lagföring som biter.

ANNONS

Dessa brottslingar är myndiga och skall straffas som myndiga. Vi moderater vill ta bort straffrabatten som finns för 18–21-åringar.

Det är polisens jobb att rensa gatorna från kriminalitet, polisen ska vara både gränssättande och relationsbyggande. I dessa utsatta områden har många ungdomar attityden att de bestämmer över gator och torg och att polisen inte ska komma till ”deras” områden. Detta kan aldrig accepteras utan polisen måste återta dessa områden och inte backa.

Det är polisens jobb att säkerställa tryggheten för vanliga laglydiga människor. Naturligtvis ska man även arbeta brottsförebyggande och där kommer socialtjänsten, skolan med mera in i bilden.

Vi vill att livstids fängelse ska vara normalstraffet för mord och inte som i dag, endast utdömas vid de grövsta morden. Det behövs minst 2 000 nya poliser. Polisen måste vara synlig, tillgänglig och ha en god lokalkännedom.

Särskild straffskärpning

Vi kan aldrig acceptera hot och våld mot poliser och annan räddningspersonal. Påföljderna för angrepp mot blåljuspersonal måste skärpas avsevärt.

Polisbilar och utryckningsfordon möts ofta av stenkastning och skadegörelse. Alla brott som riktar sig mot väsentliga samhällsfunktioner är väldigt allvarliga. Vi vill därför införa en särskild straffskärpningsgrund som innebär att alla brott som innefattar ett angrepp mot viktiga samhällsfunktioner leder till skärpta straff. Att angripa personer som är till för att hjälpa måste leda till tuffa konsekvenser.

ANNONS

Vi kan aldrig acceptera att det finns områden i Göteborg som rättsväsendet inte har kontroll över. Tillsammans med fler poliser, skärpta straff för mord, översyn av straffrabatten, hårdare straff för dem som attackerar poliser, kan vi återta Göteborgs mest utsatta områden.

Ellen Juntti (M)

riksdagsledamot, justitieutskottet

ANNONS