Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Den framtagna trafiklösningen bedöms vara den mest trafiksäkra och är anpassad för att maximera ytor för kvarter, parker och torg, skriver debattörerna. Bild: Trafikkontoret
Den framtagna trafiklösningen bedöms vara den mest trafiksäkra och är anpassad för att maximera ytor för kvarter, parker och torg, skriver debattörerna. Bild: Trafikkontoret

Planen för nya boulevarden är långt ifrån klar

Arkitekten Joakim Kaminsky riktar skarp kritik mot planen för boulevarden mellan Göteborgsoperan och Packhusplatsen. De skisser han utgår från är dock inte hela planen för området, och stadsplaneringen i området ligger i startfas, skriver bland andra Jenny Adler, avdelningschef på trafikkontoret.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

5/4 Låt inte nya boulevarden bli en tråkig transportsträcka

Arkitekten Joakim Kaminsky har flera intressanta idéer om hur området mellan Kanaltorget och Stenpiren kan utvecklas. Samtidigt verkar artikeln delvis bygga på bristande information om stadens ambitioner.

De tidiga skisser som Joakim Kaminsky refererar till beskriver förslag till trafiklösningar, inte utvecklingen av området i stort. Att det exempelvis finns en parkeringsplats på Packhusplatsen inritad på en skiss innebär inte att det kommer att bli så i verkligheten. God och säker framkomlighet till fots, på cykel, med bil eller kollektivtrafik är en central del av stadens liv, men för att skapa den attraktiva stadsmiljö vi vill ha i området, kommer det att behöva tillkomma betydligt mer än vad som syns i nuvarande illustrationer.

Att staden hittills har haft huvudfokus på trafiklösningarna beror på att vi tillsammans med Trafikverket redan senare i vår behöver fastställa, och därefter detaljprojektera, hur marken i området ska återställas när projekt Västlänken lämnar tillbaka den till staden om 2-3 år.

Maximerar ytor

Den framtagna trafiklösningen bedöms vara den mest trafiksäkra och är anpassad för att maximera ytor för kvarter, parker och torg. Innan Västlänken etablerade sig i området fanns det två körbanor i vardera riktningen. I framtiden föreslås det att bli en körbana i vardera riktningen, men med bättre standard för cyklister och gående. Samtidigt kommer Operagatan att ha tillräcklig kapacitet för att garantera god framkomlighet för Räddningstjänsten och för att fungera som omledningsväg vid stopp i Götatunneln. Trafikförslaget är därtill utformat för att möjliggöra en eventuell framtida spårvagnssträckning mellan Operan och Stenpiren. Att inte förbereda för det nu skulle innebära stora merkostnader vid ett beslut längre fram om att bygga en spårvagnslänk.

Att Götatunneln, och snart Västlänken, löper under marken sätter vissa begränsningar. Tunneltaket tål inte hur tunga laster/byggnader som helst. Det gör exempelvis att vägsträckningen i möjligaste mån kommer att dras ovanpå Västlänken.

Planprogrammet ska undersöka var det är möjligt att anlägga parker och torg, liksom var nya byggnader kan uppföras, till exempel för bostäder och förskolor.

När det gäller den långsiktiga stadsutvecklingen i området i är ambitionen att starta ett planprogram senare i vår som omfattar Packhuskajen, Packhusplatsen och Kanaltorget. Planprogrammet ska undersöka var det är möjligt att anlägga parker och torg, liksom var nya byggnader kan uppföras, till exempel för bostäder och förskolor. Stor hänsyn ska naturligtvis tas till de verksamheter som redan finns i området, som Casino Cosmopol, Göteborgsoperan och Maritiman med fartygen vid kajen.

Staden har stor möjlighet att påverka lösningarna i området eftersom vi äger den största delen av marken. Planprogrammet kommer, precis som Joakim Kaminsky skriver, att tas fram tillsammans i en bred krets av olika professioner inom stadsutveckling. Utöver det kommer planprocessens samråd att ge möjlighet för boende och näringsliv att lämna sina synpunkter, och därigenom bidra till att området blir attraktivt att leva och vistas i.

Jenny Adler, avdelningschef samhälle, trafikkontoret

Karin Frykberg, avdelningschef strategiska avdelningen, fastighetskontoret

Martin Storm, avdelningschef planavdelningen, stadsbyggnadskontoret