I Per Bauhns (bilden) debattartikel om normkritik hävdas att Per-Axel Janzon tvingades lämna sin anställning på UR. Det är direkt felaktigt, skriver debattören.
I Per Bauhns (bilden) debattartikel om normkritik hävdas att Per-Axel Janzon tvingades lämna sin anställning på UR. Det är direkt felaktigt, skriver debattören.

Per-Axel Janzon fick inte sparken av UR

Uppgiften i Per Bauhns text om normkritik att Per-Axel Janzon tvingades bort från Utbildningsradion är direkt felaktig, skriver Per Bergkrantz, vice vd UR.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Normkritiken, 20/11

Per-Axel Janzon hade fått i uppdrag att göra ett utbildningsprogram om normkritik. Hans idé var att undersöka hur UR själva arbetar med normkritik. Ansvarig utgivare ansåg att detta inte låg inom ramen för UR:s uppdrag att göra trovärdiga utbildningsprogram och ville se en utveckling av programidén. Det avböjde Per-Axel Janzon. Han föreslog i stället själv en lösning som innebar ett avslut, vilket han också meddelade att han var nöjd med.

UR har inget nyhetsgranskande uppdrag. Vi gör däremot utbildningsprogram om källkritik för barn och unga att reflektera kring i skolan. Utifrån det perspektivet kan vi bara konstatera att endast några få har hört av sig till UR och faktagranskat de felaktiga uppgifter som nu cirkulerat i nära två månader – trots att de dementerats vid flera tillfällen från UR:s sida.

ANNONS

Per Bergkrantz

vice vd UR

ANNONS