Pensionen måste gå att leva på – ändra systemet

Att Göran Persson skulle ha bestulit pensionssystemet på miljardbelopp och orsakat dagens låga pensioner är felaktigt. Det är i stället underfinansieringen av pensionssystemet som är boven i dramat, skriver Christina Rogestam, SPF Seniorerna.

ANNONS
|

    <strong>Christina Rogestam</strong>
    <br> 
    <br> förbundsordförande SPF Seniorerna
   </br></br>
Christina Rogestam

förbundsordförande SPF Seniorerna

Replik

Pensionerna, 2/1

Pensionsmyndighetens senaste siffror visar att 1,2 miljoner svenska pensionärer har inkomster som ligger under, på eller strax över EU:s gräns för risk för fattigdom på cirka 12 100 kronor efter skatt. Detta är mycket allvarligt och ovärdigt ett välfärdsland som Sverige.

Men det är direkt felaktigt som Jarl Strömbäck påstår att orsaken är att tidigare statsministern Göran Persson skulle ha bestulit AP-fonderna på miljardbelopp. Det gjordes överföringar från AP-fonderna till statskassan – för att kompensera att staten i det nya pensionssystemet tog över utgifter för bland annat förtidspension och garantipension. Överföringen försvagade dock AP-fonderna och bidrog ihop med andra faktorer till att bromsen sänkt pensionerna.

ANNONS

För lite pengar

Grundproblemet är i stället att pensionssystemet är underfinansierat. Det kommer inte in tillräckligt med pengar för att betala ut rimliga pensioner – i dag eller i morgon. Pensionsavgifterna är för låga och 15 miljarder av dem går årligen som skatt till finansministern i stället för att stärka systemet.

Systemet tar inga sociala hänsyn till rimliga levnadsnivåer och belönar sällan ett långt arbetsliv. 40 års arbete ger ofta en pension som det knappt går att leva på, några hundralappar högre än en som arbetat lite eller inte alls.

Systemet måste ändras

Trots att vi svenskar jobbar flest antal år i EU, har högst sysselsättning och går i pension sent så blir pensionsnivåerna låga. Utan förändringar av systemet så kommer pensionärerna att fortsätta halka efter inkomstutvecklingen.

Syftet med ett allmänt pensionssystem är just att ge ekonomisk trygghet på äldre dagar. Det svenska pensionssystemet saknar denna sociala bit, i stället har finansiell stabilitet för staten överordnats allt annat. Det är dags att systemet ses över i sin helhet – vi ska ha pensioner som det går att leva på.

Christina Rogestam

förbundsordförande SPF Seniorerna

ANNONS