Krasst uttryckt är det bättre att bli utsatt för våld i början av året om du önskar få en professionell och rättssäker handläggning, skriver debattörerna.
Krasst uttryckt är det bättre att bli utsatt för våld i början av året om du önskar få en professionell och rättssäker handläggning, skriver debattörerna.

Pengar styr våra insatser

Att regeringen nu kommer med en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor är utmärkt. Men när pengarna tryter i slutet av året är de utsatta kvinnorna inte längre prioriterade, skriver Linn Moser Hällen och Eveliina Sinisalo, socionomer.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Nu kommer regeringens Nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. En långsiktig strategi och ett riktat åtgärdsprogram där regeringen lägger grunden till ett mer målinriktat och samordnat arbete mot mäns våld mot kvinnor. En strategi som får oss som arbetar med våld i nära relationer att jubla.

Samtidigt som vi uppskattar att regeringen och jämställdhetsministern tar mäns våld mot kvinnor på allvar känner vi tyvärr misströstan. Politiken går före och visar vägen precis som det ska vara. Problemet är att politiken sedan inte implementeras fullt ut.

Tjänstemän och chefer inom myndighetssverige har förvånansvärt lite kunskap om vilka lagar, föreskrifter och riktlinjer som finns avseende arbetet med våld i nära relationer. Våld i nära relationer tillåts inte heller ta plats inom socialtjänsten på samma sätt som andra sociala problem såsom exempelvis missbruk eller fattigdom.

ANNONS

Våldet förminskas

Vi som arbetar med relationsvåld kämpar som oftast med en ständig underbemanning utan chefer eller en ledning som vill eller kan implementera politikens intentioner och mål. Sedan 2007 måste socialtjänsten hjälpa våldsutsatta kvinnor och deras barn. Lagändringen har gett många positiva konsekvenser för arbetet med våldsutsatta och deras barn i många kommuner, men enligt oss långt ifrån tillräckligt. Våldet förminskas, osynliggörs, omförhandlas alltjämt.

Vi som arbetar med frågan får ofta höra att vi inte kan, behöver eller får hjälpa alla. Vi tillskrivs vidare egenskaper som ideologiskt drivna hjälpare snarare än professionella myndighetsutövare som vill utföra ett professionellt arbete i linje med lagstiftarens intentioner. Nu i slutet av året när socialtjänstens pengar börjar ta slut kan vi se att våldet omförhandlas och förminskas än mer vilket påverkar rättssäkerheten.

Det är således bättre att bli utsatt för våld i början av året om du önskar få en professionell och rättssäker handläggning, för att uttrycka sig krasst.

Vi menar att det är dags för myndighetssverige att ta till sig regeringens politik och se våldet, dess omfattning och konsekvenser. Den nationella strategins målsättningar är steg i rätt riktning, men politiken måste även implementeras fullt ut i alla led och inte bara av oss så kallade ”eldsjälar”.

ANNONS

Linn Moser Hällen

socionom och utbildare

Eveliina Sinisalo

socionom och utbildare

ANNONS