Enligt WHO skulle tio investerade kronor i förebyggande åtgärder resultera i 70 kronor tillbaka år 2030. Samhället kommer att tjäna på att investera i förebyggande insatser, skriver Stefan Jutterdal.
Enligt WHO skulle tio investerade kronor i förebyggande åtgärder resultera i 70 kronor tillbaka år 2030. Samhället kommer att tjäna på att investera i förebyggande insatser, skriver Stefan Jutterdal. Bild: Terje Bendiksby/TT

Patientsäkerheten äventyras av pressad primärvård

Poängen med dagens ersättningssystem i primärvården är att den ska leda till en effektiv vårdkedja. Men när effektiviseringen går ut över arbetsmiljön riskerar systemet att underminera patienternas säkerhet, skriver Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna.

ANNONS

Det är sedan länge väl känt att demografin och sjukdomspanoramat i Sverige innebär ett stort tryck på primärvården. En större utmaning är dock de strukturella problem som på sikt riskerar patientsäkerheten.

En enkät som genomfördes bland professions- och fackförbundet Fysioterapeuternas medlemmar, anställda inom primärvården, visar att 51 procent av de som svarat anser att de inte längre kan sköta sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt och att 28 procent befarar att de inte längre kan upprätthålla kraven på patientsäkerhet. Det krävs en övergripande systemförändring för att strukturella problem inte ska äventyra hälso- och sjukvården.

Stressig arbetsmiljö

När vi frågade våra medlemmar om deras arbetsmiljö såg vi oroande tendenser som inte bara riskerar våra medlemmars hälsa utan på sikt kan underminera patientsäkerheten. Bristerna i arbetsmiljön tycks alla ha en sak gemensamt, nämligen det nuvarande ersättningssystemet. I dag styr systemet så att ekonomiska incitament ska leda till bättre ordning och reda inom vården. Förenklat handlar det om att vi ska kunna följa pengarna och se till att de gör nytta, en bra tanke.

ANNONS

Men systemet bygger på en rad antaganden, som till exempel längden på ett genomsnittligt besök hos en fysioterapeut och hur många återbesök som är ”normalt”. Varje besök ger en viss ersättning och tanken är att en vårdgivare ska komma upp i ett visst antal besök om dagen för att uppfylla i förväg fastställda produktionskrav. Dessvärre tar dessa krav ingen hänsyn till enskilda patienters behov.

Tvingas jaga antal besök

I dag hanterar fysioterapeuter i primärvården ett allt bredare kunskapsfält och fler personer med en eller flera kroniska sjukdomar, där behandlingar svårligen kan passas in i en förutbestämd mall. Trots att levnadsvanesjukdomar kan undvikas ersätts inte förebyggande åtgärder. När vi lever längre och människor i alla åldrar lever med en eller flera kroniska sjukdomar kan inte hälso- och sjukvårdens insatser handla om att enbart minska dödligheten utan måste även handla om att bibehålla människors funktionsförmåga och livskvalitet. I dag tvingas fysioterapeuter jaga antal besök i stället för att se till vilka insatser som bäst hjälper patienterna eller åtgärder som kan förebygga sjukdom.

I dag tvingas fysioterapeuter jaga antal besök i stället för att se till vilka insatser som bäst hjälper patienterna eller åtgärder som kan förebygga sjukdom

Detta skapar pressade scheman där såväl arbetsmiljö, kompetensutveckling och patientsäkerhet drabbas för att nå de produktionskrav som ställs från regionerna.

Enkäten visar att många av de som svarat klandrar sig själva för att man inte hinner utföra det arbete som man vet skulle ge bättre resultat, vilket på sikt kan resultera i både sjukskrivningar och att fysioterapeuter byter yrke. Detta är inte unikt för fysioterapeuter, motsvarande signaler finns dessvärre inom många professioner inom hälso- och sjukvården.

ANNONS

Enkäten visar att så många som 43 procent av de som svarat under det senaste året har funderat på att byta yrke. Av dessa är majoriteten mellan 26-33 år, alltså de vi förväntar oss ska arbeta inom sektorn många år framöver.

Förändring nödvändigt

Våra medlemmar vill vara med och ta ansvar och utveckla hälso- och sjukvården, men för att det ska kunna vara möjligt ser vi att det behövs förändring:

• Dagens ersättningssystem måste göras om i grunden och utgå från individens behov och inte från en generisk och falsk bild av verkligheten. I stället för att jaga pinnar måste vårdgivaren kunna ge adekvat vård utifrån behovspanoramat hos patienten.

I dag får inte patienter den rehabilitering de har rätt till utan slussas runt i systemet, vilket inte bara bidrar till onödigt mänskligt lidande utan även genererar höga kostnader för samhället.

• Förebyggande insatser måste i högre utsträckning ge ekonomisk ersättning från huvudmännen. I dag går 95 procent av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten till sjukvård, endast fem procent läggs på förebyggande insatser. Vi har inte råd att låta människor bli sjuka när vi vet att 30 procent av cancerfallen och 80 procent av hjärt- och kärlsjukdomar går att förebygga. Enligt WHO skulle tio investerade kronor i förebyggande åtgärder resultera i 70 kronor tillbaka år 2030. Samhället kommer att tjäna på att investera i förebyggande insatser.

ANNONS

Vi har inte råd att låta människor bli sjuka när vi vet att 30 procent av cancerfallen och 80 procent av hjärt- och kärlsjukdomar går att förebygga

• Hälso- och sjukvården förändras snabbt och det innebär att kompetensutveckling för personalen bör vara inbyggt i systemet. Så ser det inte ut i dag. Många fysioterapeuter har inte möjlighet till någon kompetensutveckling alls eller får betala den själv och sköta det på sin fritid. Vi anser att ett krav på kompetensutveckling bör regleras för att en patientsäker och jämlik vård ska kunna garanteras i framtiden.

Var tredje region och var fjärde kommun dras i dag med ekonomiska underskott. Vi kan inte längre argumentera för detta system utifrån dess ursprungliga syfte. De omständigheter som rådde när det sjösattes ser annorlunda ut i dag. I stället får vi en undermålig arbetsmiljö som riskerar att sektorn förlorar kompetens och medarbetare .

Inom hälso- och sjukvården ska vi kunna erbjuda patienter och närstående hopp, trygghet och säkerhet. Det kan bara komma från medarbetare som själva känner sig hoppfulla, trygga och säkra.

Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS