Pandemilagen kränker våra demokratiska rättigheter - rösta nej

Moderaterna och övriga liberala och konservativa partier som påstår sig värna rättsstat, maktdelning och enskildas rättigheter måste rösta emot pandemilagen, skriver John Norell, ordförande Fria Moderata Studentförbundet.

ANNONS
|

Under jul och nyår har regeringen forcerat fram ett förslag på ny pandemilag. Hanteringen från regeringens sida har varit anmärkningsvärd och givet att förslaget innebär långtgående fri- och rättighetsinskränkningar är det överraskande att oppositionen överväger att godkänna förslaget. Detta trots tung kritik från remissinstanserna. Riksdagens egen ombudsman, JO, föreslår exempelvis avslag av lagen i dess helhet.

Undvika debatt

Det är uppenbart att regeringen vill göra allt den kan för att undvika debatt i frågan när den – trots lång tid att arbeta fram ett förslag under hösten – lade fram ett lagförslag med två veckors remisstid precis innan jul och sedan ett nytt förslag med endast sex dagars remisstid över nyårshelgen. Med så snabba puckar kan man fråga sig hur riksdagens ledamöter ska kunna ta ställning till förslaget och om regeringen ens hunnit gå igenom de över 200 remissyttranden som inkommit i de två remissomgångarna.

ANNONS

Kärnan i en rättsstat ligger i förutsebarhet i statens maktutövande. Regeringens förslag till fullmakt innebär att de ges rätt att stänga ner vissa kategorier av verksamheter, helt utan riksdagsbeslut eller ekonomisk kompensation. Undantag får göras inom särskilt samhällsviktiga verksamheter, vad som menas med detta är dock en gåta. Här är bristen på förutsebarhet för svenska företag och enskilda individer slående.

Riksdagen håller med andra ord på att rösta igenom en lag som ger regeringen rätt att förbjuda människor att demonstrera mot lagen

Lagen ger därtill stöd för regeringen att begränsa aktiviteter och handlingar som utgör fundament i en demokrati, till exempel möjligheterna att framföra åsikter och delta i det demokratiska samtalet genom demonstrationer och allmänna sammankomster. Riksdagen håller med andra ord på att rösta igenom en lag som ger regeringen rätt att förbjuda människor att demonstrera mot lagen. Det är långtgående demokratiska inskränkningar.

Borgerliga partier har med rätta kritiserat lagen för att den inte behandlar frågan om kompensation för näringsidkare som kan drabbas hårt under den nya lagen, men även om regeringen skulle betala för sina ingrepp är det inte tillräckligt. Lagen är ogenomtänkt och dess effekt blir att en enda person, statsministern, närsomhelst kan stänga vad som helst.

Hårt slag för rättsstaten

Sverige befinner sig i en svåra situation med den snabba spridningen av viruset, men det är fortfarande viktigt att grundlig nödvändighets- och proportionalitetsbedömning görs även i kristider och att rättssäkerhetsgarantier upprätthålls. Pandemilagen riskerar bli ett hårt slag för Sverige som rättsstat och demokrati. Den som värnar rättsstat, demokrati och enskildas rättigheter röstar emot lagförslaget i kammaren på fredagen.

ANNONS

John Norell, ordförande Fria Moderata Studentförbundet

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS