Palmoljan stort hot mot miljön - klassa om den som bränsle

Klassificera om palmoljerester snarast möjligt. Det är olyckligt om riksdagen förhalar möjligheter för hållbara bränslen att bli konkurrenskraftiga. Det riskerar att äventyra viktiga klimatsatsningar, skriver regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson, (M) och miljönämndens ordförande Kristina Jonäng, (C).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Många viktiga initiativ för att minska koldioxidutsläpp och ställa om till förnybart genomförs nu runt om i Sverige. I Västra Götaland har vi bestämt oss för att ligga i framkant. Många företag investerar för att erbjuda nya fordonsbränslen och en ny infrastruktur för att vår region ska vara fossiloberoende år 2030. I vårt län rullar exempelvis 300 bussar och 10 000-15 0000 personbilar på biogas tack vare tjugo års satsningar på såväl produktionsanläggningar och tankställen. Stora företag som Preem har gjort en jättesatsning på tallolja och i dag tankas tusentals dieselfordon med detta hållbara alternativ. Därmed finns realistiska möjligheter för nya bränslen för den som kör sin dieselbil ett tag till och den som köpt en bifuel-bil. Vi har siktet inställt på att öka fossiloberoendet redan innan infrastrukturen och massanvändning av elfordon är på plats.

ANNONS

Om några dagar kommer regeringen lägga fram ett förslag som begränsar möjligheterna att hälla palmoljerester i tanken. Vi anser att det är viktigt att dessa palmoljerester klassificeras om så att viktiga satsningar på biogas, tallolja och andra hållbara bränslen kan stärka sin konkurrenskraft som fordonsbränsle.

Konkurrerar ut seriösa satsningar

Faran med palmolja i tanken har varit känd länge och det finns idag en bred samstämmighet att undvika att klimatomställningen leder till att palmoljeanvändningen ökar. Men palmoljerester (PFAD) är än så länge skattebefriad eftersom den klassas som en avfallsprodukt och riskerar att konkurrera ut seriösa satsningar på hållbara bränslen som introducerats i stor skala i Västsverige.

Vi uppmanar riksdagen att snarast möjligt rösta för omklassificering som styr bort från palmoljerester och i stället stärker konkurrenskraften för tallolja, rapsolja, etanol, biogas och andra hållbara drivmedel.

Johnny Magnusson (M)

Regionstyrelsens ordförande

Kristina Jonäng (C)

Miljönämndens ordförande

ANNONS