I torsdags hade kommunfullmäktige chansen att rädda valfriheten. Centerpartiet valde att inte ta den chansen utan i stället utreda frågan i nämnden. Tyvärr innebär detta agerande att möjligheten att faktiskt välja kan bli verklig först till hösten, skriver debattörerna.
I torsdags hade kommunfullmäktige chansen att rädda valfriheten. Centerpartiet valde att inte ta den chansen utan i stället utreda frågan i nämnden. Tyvärr innebär detta agerande att möjligheten att faktiskt välja kan bli verklig först till hösten, skriver debattörerna.

Ovärdigt att tvinga äldre att vänta till efter sommaren att välja boende

Det är efterlängtat att det rödgröna styret till slut har respekterat att en majoritet i kommunfullmäktige vill bevara valfriheten att välja vård- och omsorgsboende. Samtidigt innebär deras och Centerpartiets agerande på gårdagens nämnd att det i bästa fall kan bli möjligt att välja först efter sommaren. Det kommer att leda till att människor med stora omsorgsbehov fortsatt riskerar att fara väldigt illa, skriver fyra borgerliga politiker.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Genom en ny tolkning och tillämpning av valfriheten har staden satt en gräns på 550 lägenheter trots att man har upphandlat nästan det dubbla antalet. Eftersom över 600 personer redan i dag bor på boende i annan regi så måste i praktiken många dö innan nästa person ges möjlighet att välja ett boende som inte drivs av kommunen.

Konsekvenserna är förödande. Vi har fått höra om paret som tvångssepareras för att staden inte har någon ledig parlägenhet i kommunal regi – trots att det finns sådana lediga på ett privat boende. Och om kvinnan som saknar anhöriga men som önskar att få bo där hon har ett socialt nätverk som hon vill kunna fortsätta vara en del av. Hon förvägras nu sitt enda sociala sammanhang och hänvisas till annat boende. Detta är bara två exempel av många.

ANNONS

Rädda valfriheten

I torsdags hade kommunfullmäktige chansen att rädda valfriheten. Centerpartiet valde att inte ta den chansen utan i stället utreda frågan i nämnden. Tyvärr innebär detta agerande att möjligheten att faktiskt välja kan bli verklig först till hösten. För människor i livets slut är tiden extra dyrbar och alltför många har väntat länge nog.

Detta innebär att människor fortsatt under flera månader framöver kommer att tvingas flytta till andra sidan stan, långt ifrån partner, vänner och bekanta omgivningar, för att ta plats på ett kommunalt boende. För en åldrande make eller maka blir konsekvensen att timmar måste ägnas åt att resa kollektivt genom staden för att träffa sin livskamrat, ibland varje dag.

De sociala relationerna är av ovärderlig betydelse för människor, inte minst i detta sköra skede av livet. Det borde därför stå klart att det är otroligt angeläget att omedelbart säkra att ingen nekas plats på boende i sitt stadsområde och att hänsyn tas till den enskildes önskemål om särskild profil, behov av parlägenhet eller närhet till nära anhörig.

Konsekvenserna att fördröja valfriheten riskerar att i de enskilda fallen bli ovärdiga och omänskliga

Konsekvenserna av att fördröja valfriheten riskerar att i de enskilda fallen bli ovärdiga och omänskliga. Vi kan inte stillatigande låta detta ske utan lovar att göra allt vi kan för att värna göteborgarnas valfrihet – hela livet.

ANNONS

Inför äldre samt vård- och omsorgsnämndens möte i går hade vi därför lagt ett förslag om att förvaltningen omgående ska ta hänsyn till om egenregiboenden saknas i det geografiska närområdet samt om omsorgstagaren önskat boende utifrån etnisk eller religiös profil eller andra särskilda sociala skäl.

Det är olyckligt att Centerpartiet tillsammans med styret ännu en gång valde att svika de äldsta och mest sköra göteborgarna.

Elisabet Lann (KD), andre vice ordförande i äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Mattias Tykesson (M), ledamot i äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Mariette Höij Risberg (D), ersättare i äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Berit Krantz (L), ledamot i äldre samt vård- och omsorgsnämnden

ANNONS