Osynliggjord grupp svenskar lever i misär

Den politiska PK-agendan handlar huvudsakligen om hbtq-frågor och segregationen. Men det finns en dold misär bland svenskarna som vuxit fram parallellt med detta utan att ha uppmärksammats, skriver Lena Palm, socionom.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

ANNONS
|

Replik

Jämlikt Göteborg, 4/12

Som vanligt är fokus förlagt på att belysa den multikulturella segregationen och nyanländas situation. Så även denna gång, jämte fokus på barnperspektivet när jämlikhetsrapporten släpptes nyligen. Det är naturligtvis angeläget att nyanländas missförhållanden förbättras och att barnens livskvalitet utvecklas.

Ojämlika förhållanden

Problemet är att det finns en dold misär hos en stor grupp som vuxit fram parallellt utan att ha uppmärksammats. Det vill jag lyfta fram.

Om uttrycket ursäktas, vanliga svenskar lever också under ojämlika förhållanden. Det handlar om fattigdom, hög ålder, funktionshinder, allmän torftighet, isolering med mera. Många av dessa bor i Kortedala, Frölunda och liknande allt mer slitna områden i det lägre mellansegmentet.

ANNONS

Utsatthet berör många parametrar, såväl ekonomiskt som bristande livskvalitet.

Ett exempel: enligt siffror från SCB från 2010 bor det i Göteborg drygt 35 000 äldre personer utan egna barn och minst 12 procent av dessa lever under fattiga förhållanden. Är det för mycket begärt om till exempel några här vill bygga och bo tillsammans för att stötta varandra? Svaret är ja, det är för mycket begärt, jag talar av egen erfarenhet.

Synliggör fler grupper

Till kommande år är det dags att jämlikhetsrapporter och konferenser lägger jämlikhetsfokus på fler göteborgares behov.

Ty om det ska benämnas som ett jämlikt Göteborg så ska det väl gälla alla, annars får man rimligtvis kalla det för något annat. För egen del känner jag mig ofta exkluderad i ett klämkäckt Göteborg med goa gubbar och politiska floskler och diktat ovanifrån att alla ska trängas med alla för att trivas oavsett livsstil och intressen.

Den politiska PK-agendan handlar huvudsakligen om hbtq-frågor och segregationen. Nog så viktigt, men fler grupper vill också bli sedda med fullt fokus på sina absolut grundläggande behov.

Lena Palm

socionom – samhällsplanering och levnadsvillkor

ANNONS